-Almmuhus-
OĐĐASATSámi álbmot­beaivi buot skuvllaide ja mánáidgárddiide

Sámi álbmot­beaivi buot skuvllaide ja mánáidgárddiide

-

-

Trøndelága stáhtahálddašeaddji lohká Sámi álbmotbeaivvi lea buorre liiban oahpásmuvvat sámi kultuvrii. Buot oahppit ja mánáidgárdemánát galget oainnat birra jagi oahppat sámegiela, kultuvrra ja árbevieruid birra. 

– Buot Norgga skuvllain galget oahpahit sápmelaččaid ja sámi diliid birra. Lea skuvllaid ja mánáidgárddiid ovddasvástádussuorgi fuolahit dan, lohká Trøndelága stáhtahálddašeaddji seniorneavvu Margareth Halle preassadieđáhusas.

Mánáidgárddis 

Sámi mánát galget vásihit ahte mánáidgárdi atná sin giela ja kultuvrra árvvus.

– Buot gielddat galget láhčit sámi mánáide dili nu ahte sin giella ja kultuvra sihkarastojuvvo ja ovdána. Snoasas, Plassjes ja Raavrhvijhkes lea gielddas ovddasvástádus ahte mánáidgárdefálaldat vuhtii váldá sámegiela ja kultuvrra, lohká Trøndelága stáhtahálddašeaddji seniorneavvu Liv Ingegerd Seljord ja čujuha mánáidgárddi rámmaplánaid sisdollui ja doibmii. 

Snoasas, Plassjes ja Troandimis lea sierra mánáidgárdefálaldat sámi mánáide. 

Skuvllas

Buot oahppit galget oahppat sámiid ja sámi diliid birra skuvllas go sámi kulturárbi lea oassi Norgga kulturárbbis. Oahppit galget oahppat ja oažžut áddejumi sámi historjjás ja sin dáistaleami olahit dásseárvvu, sámi eamiálbmoga vuoigatvuođaid birra ja man girjái ja máŋggabealat sámi kultuvra ja servodateallin lea. 

Oahppoplánas lea sámi sisdoallu namuhuvvon teavsttas «Om faget» ja gelbbolašvuođa ulbmila. Eambbo dieđuid sámi diliid birra gávdná «Mo váldit oahppoplána atnui» iešguđet fágain: Oahpahusdirektoráhta. Gaavnoes. Ovttas.no. Kulturguovddážis, I Kulturguovddážis. Eambbo dieđut: https://sametinget.no/. Sámediggi. vetuva.udir.noTrondheim kommune . Sámediggi.no

-Almmuhus-