-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATSámegiel­oahpaheaddjiid rekrutteren fáddán stuorradigge­dieđáhusas

Sámegiel­oahpaheaddjiid rekrutteren fáddán stuorradigge­dieđáhusas

Journalista

-

-

Ráđđehus almmuha ahte boahtte sámi giela, kultuvrra ja servodateallima stuorradiggedieđáhusa fáddá lea sámegielaoahpaheaddjiid rekrutteren. 

–  Sámi giela ja kultuvrra gelbbolašvuođa váiluma fertet mii buohkat váldit duođas, čállá ráđđehus preassadieđáhusas.  Danne lea ráđđehus mearridan ahte boahtte stuorradiggedieđáhus sámi giela, kultuvrra ja servodateallima birra galgá gieđahallat rekrutterema ja gelbbolašvuođa. Das áigu ráđđehus geahčadit mánáidgárddiid, vuođđooahpahusa ja alitoahpu lagabui.

– Dakkár bargiid háhkan geat hálddašit sámegiela ja geain lea máhttu sámi kultuvrras, lea áibbas dehálaš sámi giela ja kultuvrra eallinnákcii boahttevaš jagiid. Dat lea maiddái áibbas dehálaš sámi stáhtalahtuid riektesihkarvuhtii deaivvadeamis bálvalusapparáhtain, dadjá gielda- ja guovloministtar Sigbjørn Gjelsvik. 

Ollu oahppit heitet sámegieloahpahusas

Giellalávdegoddi, Riikarevišuvdna ja dutkaninstituhtta NORCE dadjet buohkat ahte earenoamážit váilot ollu sámegieloahpaheaddjit. Váilevaš rekrutteren oahpaheaddjeohppui ja mánáidgárdeoahpaheaddjeohppui ja oahpaheddjiid massin eará fidnuide gullet dan hástalussii. Buot duođaleamos lea ahte ollu oahppit heitet sámegieloahpahusas, mii lea dakkár sodju man ráđđehus ferte jorgalahttit sihkkarastin dihtii fágagelbbolašvuođa boahtteáigái.

– Mus leat vuordámušat dan dehálaš bargui man ráđđehus dál lea álggahan ovttas Sámedikkiin. Mii dárbbašit ahte eanet oahppit válljejit sámegiela ja ahte eanebut čađahit joatkkaoahpahusa sámegielain. Mii dárbbašit maiddái ahte eanebut váldet oahpaheaddjeoahpu. Eaktun dasa ahte mii sáhttit sihkkarastit sámi mánáide buori pedagogalaš fálaldaga mánáidgárddis ja skuvllas, lea ahte mis leat sámegieloahpaheaddjit geain lea gelbbolašvuohta. Nu mii sáhttit maiddái guhkit áiggi vuollái lihkostuvvat loktemiin rekrutterenvuođu earálágan oahpuide ja fidnuide ge main dárbbašuvvo gelbbolašvuohta sámi gielas ja kultuvrras, dadjá máhttoministtar Tonje Brenna.

-Almmuhus-