-Almmuhus-
OĐĐASAT– Sámediggi ferte maid ieš beassat mearridit FeFo válggaid

– Sámediggi ferte maid ieš beassat mearridit FeFo válggaid

Journalista

-

-

– Sihke Finnmárkku fylka ja Sámediggi fertejit ieža beassat mearridit mo válljet ovddasteddjiid Finnmárkkuopmodaga stivrii, dadjá Norgga Sámiid Riikasearvvi jođiheaddji, Runar Myrnes Balto.

Sámedikki eanetlohku dáhttu sihkkut §8 Finnmárkolágas, mii detálljadásis regulere mo ovddasteddjiid galgá válljet FeFo-stivrii.

– Ii sáhte leat nu ahte dušše fylkkas galgá leat iešmearrideapmi, ja ahte Sámediggi galgá detálljadásis regulerejuvvot, nu mo Bargiidbellodat dál láhčá, dadjá Norgga Sámiid Riikasearvvi (NSR) jođiheaddji, Runar Myrnes Balto.

 

Lohká váilevaš fleksibilitehtan

Mihtu lea ahte gelbbolašvuohta galgá leat guovddážis go vállje stivrralahtuid, earret dan ahte sihkkarastit Sámediggái iešmearrideami.

– Mii leat máŋgga oktavuođas oaidnán ahte kvalifikašuvnnat ja gelbbolašvuohta lea gártan nubbin deháleamosin stivralahtuid válljemiid oktavuođas. Dađi bahábut lea politihkalaš speallu posišuvnnaid dáfus váldán menddo stuorra fuomášumi FeFo-stivrra oktavuođas, ja dan sáhttá buori muddui čilget váilevaš fleksibilitehtas nu mo lágas lea dál, dadjá Balto preassadieđáhusas maid Norgga Sámiid Riikasearvi lea almmuhan.

 

Eai áiggo dohkkehit erohusa

NSR čállá maid preassadieđáhusas ahte Sámediggeráđi evttohusas mearrádussii, man eanetlohku NSR, GB, ÅaSG ja Johttisámelistu doarju, biddjo maiddá vuođđun ahte Sámediggi ieš ferte sáhttit mearridit mo sii válljejit sin ovddasteddjiid, nu mo ON eamiálbmotjulggaštusas ja sámelága mearrádusain boahtá ovdan ahte Sámediggi ieš mearrida iežas bargoortnega.

– Mun reageren Bargiidbellodaga duppalstandárdii dán áššis. Nuppi bealis evttohit ahte galgá sakka rievdadit vuogi mo fylkka ovddasteaddjit galget mearriduvvot sihkkarastin dihte sin iešmearrideami válggain. Seammás ii galgga seamma iešmearrideapmi guoskat Sámediggái. Mii eat sáhte dohkkehit ahte válggat galget ná goabbat láhkai meannuduvvot, dadjá Balto preassadieđáhusas.

 

Dáguha ahte eai dárbbaš duššiid ballat

Mii guoská dasa mo Sámedikki ovddasteaddjit galget válljejuvvot, ii leat Sámediggeráđđi evttohan konkrehta modealla.

Eanetlohku lea dattetge bidjan eavttu mearrádussii ahte Sámediggeráđđi galgá dievasčoahkkimii buktit sierra ášši mas lea vuohki mo nammadit stivralahtuid.

– Gávdnojit máŋga vejolaš modealla, ja ii leat nu mo BB čuoččuha ahte lea automatihkka das ahte dát rievdadus mearkkaša ahte Sámediggeráđđi galgá nammadit stivralahtuid. BB soaitá ballat ahte mii galgat dahkat nu mo sii lávejit dahkat go stivrejit Sámedikki, namalassii váldit buot posišuvnnaid beroškeahttá váldimis vuhtii unnitlogu. Muhto ferten muittuhit ahte lea oahpes ášši ahte NSR láve sáhttit luoitit oalle ollu sihkkarastin dihte modeallaid gos lea representašuvdna, nu ahte eai dárbbaš ballat duššiid, dadjá son.

– Midjiide lea deháleamos ahte gávdnat modealla mii dagaha ahte nagodat válljet stivrra mas ollislaččat lea dat gelbbolašvuohta man dát earenoamáš dehálaš stivra dárbbaša. Dađi bahábut de ii leat mis dat modealla dál, muhto dáinna lea mis dál vejolašvuohta juoidá dahkat, loahpaha Balto.

-Almmuhus-