-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Sámediggi doarru sámiidcielaheami vuostá 

Sámediggi doarru sámiidcielaheami vuostá 

-

-

Sámedikki dievasčoahkkimis ovdanbuvttii Sámediggeráđđi sin čilgehusa vašuhanrihkolašvuođa ja vaššás dadjamušaid birra. Čilgehusas čujuhuvvo «Sámi logut muitalit 9» raportii, gos okta viđá sápmelaččas muitala vásihan čearddalaš vealaheami. 

– Dát čájeha ahte mis leat ain hástalusat sámiidcielahemiin ja ovdagáttuiguin sápmelaččaid vuostá, dadjá Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) hárjehalli ja Sálto Samesiebrre Biehttár Ovllá Eira preassadieđáhusas. 

Sosiála mediat

Čilgehus cuiggoda earret eará ovtta hástalussii mii lea sámiidcielaheami ektui, ovdamearkka dihte sámiidcielaheapmi sosiála mediain. Earenoamážit cielaheapmi neahta bokte lea ášši mas Eira berošta, go dá leat áššit maid birra Eira muitala ja maid vuosttilda neahtas. 

– Olbmot leat fuobmágoahtán ahte sámiidcielaheapmi gávdno ja ahte dá lea stuora servodatváttisvuohta. Dan seammás vuohtán mun ahte eambbogat leat jurddašišgoahtán mii lea ortnegis ja mii ii leat, ja ahte eambbogat dustet dieđihit áššiid birra, dadjá Eira. 

Ođđa Sámediggedieđáhus

Čilgehus vašuhanrihkolašvuođa ja vaššás dadjamušaid birra lea mielde ráhkadeamen fáktavuođu ođđa Sámediggedieđáhussii dásseárvvu birra, mas vašuhanrihkolašvuohta ja vaššás dadjamušat lea okta áŋgiruššansurggiin. Eará áŋgiruššansuorggit leat sohkabealdásseárvu, seksuála diehtojuohkin, sohkabealidentitehta ja veahkaválddálašvuohta lagas birrasis.  

– Go Sámediggi dál dolle dán ášši, de lea dat dehálaš mearka dasa ahte earret eará vaššás dadjamušat sápmelaččaid birra váldojit duođalaččat. Sámediggedieđáhusas bohtet strategiijat dan ektui movt bissehit rasisma, vašuhanrihkolašvuođaid ja vaššás dadjamušaid sápmelaččaid birra. Muhto maid movt mii sáhttit sihkkarastit dásseárvvu buot sápmelaččaide, loahpaha Biehttár Ovllá Eira preassadieđáhusas. 

- Advertisement -
-Almmuhus-