-Almmuhus-
OĐĐASATSámediggi ballá bieggafámu leavvamis

Sámediggi ballá bieggafámu leavvamis

-

-

Sámediggeráđđi Silje Karine Muotka ballá sámi beroštumiid bázáhallamis go bieggafápmu galgá huksejuvvot nationála rámma haga.

– Plána mearkkašii ahte lea vejolaš gáržžidit vai dakkár huksemat eai dáhpáhuva guohtuneatnamiin dahje nu ahte ii leat sámi vuoigatvuođalaččaid geavaheami ovddas. Maiddái ahte mis muđui ge lei vissis ráfáiduhttin, dadjá Muotka Klassekampenii ja joatká: 

– Dál šaddá midjiide garra dilli. Lea jáhkehahtti ahte konsešuvdnavuogádat fáhkka vuhtii váldigoahtá boazodoalu, muhto mii fertet ain bargat dan guvlui. 

Garra vuostehágu geažil válljii ráđđehus bálkestit nationála rámmaplána bieggafámu ektui mii lea gáttis. Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhtta čállá iežas neahttasiidduin ahte sii leat proseassas gulahallan sámi beroštumiiguin. Dál, go plána lea bálkestuvvon, de ballá Muotka ahte politihkalaš leppohallan lea jávkan. 

Ráđđehus lea dieđihan ahte boahtte lávki lea geahčadit konsešuvdnanjuolggadusaid. Oljo- ja energiijadepartemeanta dadjá lunddolažžan geavahit áiggi dasa čakčat ja dálvet. Sis eai leat vuos plánat mo sámi beroštumit galget guldaluvvot boahtteáiggis. 

«Sámediggi lea nationála rámma gulahallamis bivdán ráđđádallama. Departemeanta áigu gulahallat Sámedikkiin mo dán ášši sáhttá čuovvut», vástida departemeanta Klassekampenii. 

(©NTB)

-Almmuhus-