-Almmuhus-
OĐĐASATSámediggeráđđi háliida nannet sámi ohppiid vuoigatvuođaid

Sámediggeráđđi háliida nannet sámi ohppiid vuoigatvuođaid

-

-

Sámediggi oažžu jahkásaččat ollu máhcahusdieđuid váhnemiin ja ohppiin geat vásihit ahte oahpahusfálaldat sámegielas ja sámegillii lea váilevaš.

Sámediggeráđis Mikkel Eskil Mikkelsenas lei gaskavahku čoahkkin láhkalávdegottiin mii galgá ovddidit ođđa oahpahusláhkaevttohusa. Sámediggi ja lávdegoddi ságastedje sámegillii oahpahusa vuoigatvuođa ja organiserema birra.

Mikkelsen ovddidii Sámedikki cealkámuša dárbbuid birra mat gusket sámi ohppiid vuoigatvuođaid nannemii ja fuomášuhttimii ođđa oahpahuslágas.

– Váhnemat ja oahppit raporterejit máŋggalágan vásáhusaid. Earret eará bohtet dieđut sámegiela oahpahusa láhčima birra skuvlaeaiggádiin dávjá maŋŋit ja lávejit leat váilevaččat, ja go oahppit ožžot liigediimmuid, de šaddet hástalusat organiseremiin. Dasto masset oahppit vuoigatvuođaid dalle go fárrejit dahje sirdet vuođđoskuvllas joatkkaskuvlii. Dasa lassin leat vuođđoskuvlla dási oahpponeavvut hui váilevaččat, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen preassadieđahusas hástalusaid birra.

 

Mudde sámi mánáid vuoigatvuođaid

Oahpahusláhka mudde earret eará sámi mánáid vuoigatvuođaid ja skuvllaid geatnegasvuođaid vuođđooahpahusas ja joatkkaoahpahusas. Sámediggeráđđi oaivvilda ahte eiseválddiin dál lea hui buorre liiba rievdadahttit láhkadahkosa buorebun.

Lea dehálaš ahte sámi ohppiid oahppofálaldagain lea nana rievttálaš suodji ođđa oahpahuslágas. Dasa lassin galgá oahpahusláhka fuolahit ahte juohke skuvla ja skuvlaeaiggát ollašuhttet ohppiid vuoigatvuođaid mat sis dál leat.

– Oahpahusláhka leat áiggiid čađa dulkojuvvon iešguđetge láhkai geavahusas skuvllas skuvlii ja sierra skuvlaeaiggádiid gaskka. Dan oaidnit earret eará gáiddusoahpahusa oktavuođas, dat lea šaddan nu ahte sámegiela oahpahus geavahusas organiserejuvvo iešguđege láhkai, ja dat dilli ii leat dohkálaš, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

 

Oahpahuslágas buoridanmunni

Bargu oahpahuslágain lea oassi stuorát barggus mas fokuserejuvvojit mánáid ja nuoraid bajásšaddaneavttut.

– Sámediggeráđđi oaivvilda ahte oahpahuslágas lea buoridanmunni maiddái go guoská sámegielaid vitaliseremii. NAČ:in 2016:18 Váibmogiella, lea čielga diehtu ahte ferte áŋgiruššat boahtteáiggi giellaguddiid ektui, ja vásáhusat skuvla- ja mánáidgárdeárgabeaivvis lea oassi min barggus buriid oahpahusarenaid fuolaheamis. Sámediggeráđđi dovdá makkár ovddasvástádus mis lea ráhkadit buriid oahpahusárenaid, dadja Mikkelsen.

 

Dála sámegielfálaldat ii leat doarvai buorre

Čoahkkimis sámediggeráđđi ovddidii cealkámušaid sámi ohppiid vuoigatvuođaid birra, nu movt son oaivvilda lágas galggašii čuožžut.

Oahpahus sámegielas ja sámegillii addo dál sámi hálddašanguovlluin og olggobealde dáid guovlluid jus leat eambbo go logi oahppi geat dan háliidit.

– Ii leat dohkálaš ahte skuvlafálaldat sámegielas ja sámegillii ráddjejuvvo das man galle oahppi orrot riikkas ja das man gallis dan háliidit. Viidásit leat mii cealkán ahte Sámedikkis berrešii leat doaibman bearráigeahččat oahpahusa, vai sáhttit sihkkarastit kvalitehta sámegielfágas ja sámi skuvllaid oahpahusfálaldagaid. Čoahkkimis lea sámediggeráđđi maid fokuseren ahte sámi oahpponeavvut maid fertejit čalmmusstahttot oahpahuslágas seamma ládje go dárogiel ja ođđadárogiel oahpponeavvut. Sámediggeráđis leat stuorra vuordámušat oahpahuslága ođasmahttimii, loahpaha Mikkelsen.

-Almmuhus-