-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT – Sáhttá várálaš vuodjit gitta skuvlla lusa

– Sáhttá várálaš vuodjit gitta skuvlla lusa

-

-

NAF bivdá váhnemiid bisánit unnimusat 200 mehtera eret skuvllas jus dolvot mánáid skuvlii.

Preassadieđáhusas čállá biilavuddjiidmiellahttosearvi NAF ahte fargga álgá ođđa skuvlajahki, ja ollu mánát galget álgit ođđa skuvlaluotta mátkkoštit. NAF seniorráđđeaddi Ingunn Handagard oaivvilda ahte vázzin dahje sihkkelastin skuvlii, sáhttá leat sosiála ja buorre vuohki vuoiŋŋastahttit oaivvi sihke mánáide ja rávesolbmuide geat čuvvot sin.

– Lea dehálaš ahte mánáid mielas lea oadjebas vázzit skuvlii. Mánát eai vásit johtolaga seammaládje go rávesolbmot. Danne lea buorre hárjehit mánáid skuvlii vázzit, ja oahpahit mánáide movt johtolagas galgá láhttet. Daga ieš maid dan maid oahpahat mánáide, dadjá Handagard.

200 mehtera eret

Viidáset čállá NAF ahte go mánát leat unnit go rávesolbmot, de eai leat liikká oidnosis johtolagas. De lea dehálaš ahte geavahit šelggona. Ja NAF rávve sidjiide geat dolvot mánáid biillain:

– Berret bisánit 200-300 mehtera eret skuvllas, ja dan rájes vázzit mánáin skuvlii. De garvá ollu biillaid ja gárgadasa skuvlla luhtte. Váhnemat geain lea hoahppu, sáhttet dagahit várálaš dilálašvuođaid go vižžet ja dolvot, muitala Handagard.

NAF bivdá váhnemiid bidjat doarvái áiggi go mátkkoštit skuvlii, ja doahttalit leahttomeriid. 

– Áicilvuohta lea earenomáš dehálaš vázzinrásttildagain. Buohkat biillas galget maid leat sihkkarastojuvvon albmaládje. Stuora ja assás jáhkaid ii galgga atnit biillas, go de ii doaimma biilaboagán albmaládje. Ja go áigu bisánit biillain, de lea buoremus murdit rabas sadjái. De oažžu buori ollislašgova johtolagas go galgá fas vuoddját. Vuoje várrogasat, ávžžuha NAF.

- Advertisement -
-Almmuhus-