-Almmuhus-
OĐĐASATSádde­jit riegá­dahttiid eará sajiide

Sádde­jit riegá­dahttiid eará sajiide

-

-

Mánnodaga lei dáhpáhus Álttá riegádahttinossodagas mii dagaha ahte eai váldde vuostá riegádahttiid ovdal ášši lea čielgan.

Dat lea iFinnmark gii álggos dieđiha ahte riegádahttinossodat Álttás leat mánnodaga gaskaboddosaččat bissehan vuostáváldimis riegádahttiid maŋŋel dáhpáhusa.

– Mii eat áiggo dál vuos muitalit makkár dáhpáhusa birra lea sáhka ovdal leat guorahallan ášši. Dat manai bures, muhto mii eat liikon go dat dáhpáhuvai, muitala Finnmárkku buohcciviesu gulahallanhoavda Eirik Palm Ávvirii.

– Mii váldit vuostá jus lea hoahpporiegadahttin, muhto muđui mii geahččalit sáddet eará riegadahttinossodagaide, dadjá Palm.

Son ii loga diehtit man gallásiidda gidden lea čuohcan.

Eambbo dieđut bohtet

Palm dieđiha ahte sii leat addán dieđu dearvvašvuođaeiseválddiide, ja dieđihan dáhpáhusa spiehkasteapmin.

– Mii áigut eanet muitalit dáhpáhusa birra. Soitet loahpageahčen beaivvi boahtit eambbo dieđut, dadjá Palm.

IFinnmark dieđiha ahte Finnmárkku buohcciviesu dálkkaslaš jođihangoddi deaivvadit odne Álttás vai besset guorahallat ášši oktan singuin geaidda ášši guoská.

-Almmuhus-