-Almmuhus-
OĐĐASATRuovttu­suodja­lus ii čađat hárje­halla­miid Finn­márkkus dál

Ruovttu­suodja­lus ii čađat hárje­halla­miid Finn­márkkus dál

-

-

Birrasii 500 soalddáha, geat gullet Finnmárkku Ruovttusuodjalusguovllu 17:i (HV-17), livčče galgan searvat hárjehallamiidda dán guovtti boahtte vahkku. Stuora oassi doaimmas lea dál šluhttejuvvon njoammundilálašvuođa dihte Finnmárkkus.

Covid-19 njoammuma eahpesihkkaris dilálašvuođa dihte lea HV-17 jođiheaddji mearridan šluhttet áibbas hárjehallamiid mat galge lágiduvvot 44. ja 45. vahkku.

– Lea dehálaš ahte gearggusvuođaorganisašuvdna váldá ovddasvástádusa dán searvebarggus vai hehttet njoammuma. Seammás unnidit vára oažžut njoammuma min organisašuvdnii ja doalahit min návccaid čađahit barggu, lohká HV-17 hoavda oberstløytnánta Stein Høye.

Hárjehallamat maid dál eai lágit gullet HV-guovlluide Hámmárfeasta, Áltá, Álttávuotna ja jođihanguovllus mii lei galgat čađahuvvot Bánákis. 

Dušše jođiheaddjit hárjehallet

 Ida & Lyra, gos leat soalddáhat geat eaktodáhtolaččat leat mielde ja ožžot mávssu eanet go dábálaččat, leat maid unnidan čađaheami vai doalahit ossodaga doaimma buoremus lági mielde. 

Dat mielddisbuktá ahte dušše befálat ja offisearat galget searvat heivehuvvon hárjehallamiidda.

 – Mátta-Várjjaga HV-guovllus čađahit hárjehallama, muhto sáhttá maid bissehuvvot jođánit. Mii álggahit maid streaŋgát njoammunhehttendoaimma dan guovllus, seammás go bargit, geat mátkkoštit dohko, eai boađe hárjehallamii. Dat máksá ahte dušše Mátta-Várjjaga suohkana báikkálaš veahka lea mielde hárjehallamis, čilge oberstløytnáhta Høye preassadieđáhusas man bearjadaga lea almmuhan.

-Almmuhus-