-Almmuhus-
KULTUVRARuhtadoarjja sámi sálbmalávlumii

Ruhtadoarjja sámi sálbmalávlumii

-

-

Sámi girkoráđđi juolluda 90 000 kruvnna oktiibuot searvegottiide, ealáskahttit sámi árbevirolaš sámi sálbmalávlunvuogi.

Sámi girkoráđđi almmuha preassadieđáhusas ahte sis leat 90 000 kruvnna prošeaktaruđat ohcanláhkái doaimmaide mat ovddidivčče árbevirolaš sámi sálbmalávluma ánssu, nannešii ja maid sáhtášii ovddidit sámi árbevirolaš musihkahápmin.

 

Áhkut ja ádját veahkkin

Sámi girkoráđđi háliida ovddidit sámi árbevirolaš lávlunvuogi mii leamaš anus doloža rájes. Ulbmil doaimmaiguin lea movttiidahttit searvegottiid lágidit «Sálbmalávlundeaivvademiid» vai iešguđet guovlluid sálbmalávlunárbevierut váldojuvvojit vára ja jotkojuvvojit.

Searvegottit sáhtášedje lágidit sálbmalávlundeaivvademiid mánáide ja nuoraide gos lávlot sálmmaid iešguđet sámegillii. Dás galget vuoruhit dološ lávlunvuogi erenoamážit. Heivešii maid lágidit sámegiel oskkuoahpaheami ja maiddái bovdet váhnemiid ja ádjáid ja áhkuid veahkkin lávlut sámegiel sálmmaid. Dát livččii ávkin sihke guovttegielat ja ovttagielat mánáide.

 

Bovdejit boares olbmuid

Lea maid mihttomearri kirkoráđis ahte searvegottit vurkejit ja duođaštit iešguđet sálbmašuoŋaid sin guovllus. Erenoamážit sálmmaid Sálbmagirjjis I ja II, go kirkoráđđi lea ráhkadeamen koralgirjji dáid sálbmagirjjiide Norgga kirkui. Danin leage dehálaš bovdet boares olbmuid geat máhttet dáid šuoŋaid.

 

Vuoruheami 2017:

– Sálbmalávlundeaivvadeamit main ulbmil lea lávlut sámi árbevirolaš sálmmaid árbevirolaš vuogi mielde.

Sálbmalávlundeaivvadeamit main ulbmil lea duođaštit Sálbmagirji I ja Sálbmagirji II sálmmaid iešguđet sálbmašuoŋaid.

Sálbmabájit main ulbmil lea movttiidahttit ja oahppat mo ráhkadit ođđa sámi sálmmaid.

Sálbmalávlundeaivvadeamit mánáide ja nuoraide gos lávlot sámi sálmmaid dološ vuogi mielde.

 

 

-Almmuhus-