-Almmuhus-
OĐĐASATRuhtadoarjja mánná­olbmuide rievdá

Ruhtadoarjja mánná­olbmuide rievdá

-

-

Rievdadusat gusttojit sihke dutnje gii čavččabeallái galggat máná oažžut dahje jus dus lea mánná gii ii leat vel mánáidgárdái álgán. 

Stáhtaráđis disdaga, mii dollojuvvui Gonagaslaš šloahtas, mearridedje rievdadusaid reaidodoarjagis ja álbmotoadjolágas.

Reaidadoarjjalága rievdadusat mielddisbuktet ahte reaidadoarjjaáigodat jotkojuvvo doarjjaáigodaga vuosttaš čieža mánus ja ahte doarjja heaittihuvvo maŋimuš njealji mánus.

Dát mearkkaša ahte bearrašat geain leat mánát gaskal 13 mánu ja gitta 19 mánu sáhttet oažžut reaidadoarjaga jus sii eai geavat ollesáigge mánáidgárdesaji almmolaš doaibmadoarjagiin.

Dan mánu rájes go mánná deavdá 20 mánu lea buot mánáin riekti mánáidgárdesadjái ja dalle ii sáhte šat reaidadoarjaga oažžut.

Mearrádus gusto borgemánu vuosttáš beaivvi rájes.

Váhnenruhtaáigodat

Álbmotoadjolága rievdadusat mielddisbuktet ahte váhnenruđaáigodat guhkiduvvo go váhnemat válljejit gokčat 80 proseantta váhnenruđa máksimii.

Rievdadus mielddisbuktá ahte erohus vánhenmávssus mii lea gaskal 80 proseantta ja 100 proseantta gokčandásis váldo eret. 

Váhnenruhtaáigodat 80 proseantta gokčamiin lea dássážii addán 295 beaivvi (59 vahkku) muhto guhkiduvvo 306 beaivái (61 vahkku ja ovtta beaivvi) vai váhnemat ožžot máksojuvvot sullii seamma ollu jus livčče válljen 100 proseantta gokčama.

– Rievdadus láhčá buoret dili njamaheapmái ja sáhttá unnidit bálkkákeahtes virgelobiid váldima, čállá ráđđehus áššebáhpiriin.

Álbmotoadjolága mearrádus gusto suoidnemánu vuosttáš beaivvi rájes.

-Almmuhus-