-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASAT SÁMIS Romssas giddejit gáhtaid suoidnemánu 22. beaivvi

Romssas giddejit gáhtaid suoidnemánu 22. beaivvi

-

-

Oasit Storgatas ja Kirkegatas leat gitta duorastaga, suoidnemánu 22. beaivvi.

Romssa guovddážis giddejit muhtin osiid Storgatas ja Kirkegatas suoidnemánu 22. beaivvi, gaskkal diibmu 11:45 gitta 13:30. Dán dahket Oslo ja Utøya terrordaguid muitočalmmusteami várás, mii dollo Kirkeparkenis.

Suohkan bivdá gehččiid ja ealáhusdolliid mearkkašit ahte johtolat rievdá guovddážis. Busseruvttot maid rivdet. Busset eai bisán lulábeale Fiskergata ja Polaria bussebisánanbáikkiin, dat vudjet Hansjordnesbukta ja tuneallaid bokte. Busset davábeale sáhttet vuodjit guovddážis Strandgata ja Sjøgata čađa. Taxibisánanbáiki Kirkegatas ii leat geavahusas dán áigodagas. Johtolat Prostnesii ja báikkiide das lahkosis mannet Strandgata čađa. Johtolat seamma guovllus sáhttá vuodjit davábeale Sjøgata. Heahtebálvalusfievrruide ii guoska plánejuvvon gidden. 

-Almmuhus-