-Almmuhus-
OĐĐASATRávvagat sidjiide geat leat fas máhccame kan­tuvrraide 

Rávvagat sidjiide geat leat fas máhccame kan­tuvrraide 

-

-

Bargobearráigeahčču lea ráhkadan bagadusa makkár árvvoštallamiid ja doaibmabijuid galget bidjan dan beaivái go galget bargosajiide máhccat. 

Bargobearráigeahčču lea ráhkadan bagadusa. Dát bagadus lea álgoálggus ráhkaduvvon bargobearráigehččui, ja movt galget bargiid máhcahit kantuvrraide ceahkkálaga, muhto sii juogadit dan earáiguin sin neahttasiiddus.  

Ii leat hoahppu vuolgit kantuvrraide, muhto Bargobearráigeahčču lea álgán ráhkadit bagadusa nu ahte lea gárvvis go Ráđđehus addá dan dieđu.

Gaskaboddosaččat lea čielga ávžžuhus ahte buohkat geat sáhttet, barget ain ruovttukantuvrrain. Bargobearráigeahčču galgá leat buorre ovdagovvan. 

-Almmuhus-