RuoktotVIRGEALMMUHUSATRávkansadjásaš

Rávkansadjásaš

Ollesáigái/oasseáigái

Diddi Mánáidgárdi

Deatnu

Diddi Mánáidgárdi lea Deanušaldis Deanu gielddas. Mánáidgárddis lea okta ossodat ja

12 saji. Min bargogiella lea davvisámegiella. Mánáidgárdi čuovvu gievrras giellamodealla.

Mii dárbbašit rávkansadjásačča, ja danin hástalit du ohcat gii beroštat bargat mánáiguin ja háliidat veahkehit min doalahit nana sámegielat birrasa.

Barggut

• Don leat aktiivvalaš ollesolmmoš ja oainnát juohke máná, don guldalat ja beroštat maid mánná háliida dutnje ovdanbuktit

• Don leat aktiivvalaš mánáiguin sihke olgun ja siste miehtá jagi

• Don leat buorremielalaš

• Don válddát ovddasvástádusa, don leat ealljár ja heivehat iežat dan dillái mii lea

• Don máhtát ovttasbargat earáiguin

• Don leat positiivva, don ozat ja gávnnat čovdosiid

Gelbbolašvuohta

• Don leat luohttehahtti

• Don máhtát iežat heivehit iešguđetlágan diliide

• Don sáhtát boahtit bargui go jerrojuvvot

• Don leat stáđis ja buorre ovdagovva

Persovnnalaš iešvuođat

• Fátmmái, čielggas

• Buorremielalaš

• Ovddasvástideaddji, ealljár ja njuovžil

• Liikot lihkadit, sihke olgun ja siste, don háliidat ráhkadit miellagiddevaš ja oadjebas árgabeaivvi mánáide

Giella

• Davvisámegiella

Mii fállat

• Buorre bargobirrasa

• Bálká- ja bargodilalašvuođa lágaid ja njuolggadusaid mielde

Mii gáibidit

Politiijaduođaštusa mii ferte čájehuvvot ovdal virgáibidjama

Oktavuohtadieđut

Beate Lee, jođiheaddji,

lee.beate@yahoo.com, tel. 9368274

Bargobáiki

Lyngveien 24

9845 Deatnu