-Almmuhus-
OĐĐASAT– Ráhkkanehpet bures

– Ráhkkanehpet bures

-

-

Dán jagi ilbmet máŋga filmma ja TV-ráiddu terrora birra mii dáhpáhuvai Norggas suoidnemánu 22. beaivvi 2011:s. Doarjjajoavkkus leat rávvagat terrora gillájeddjiide geat árvvoštallet geahččat ealligovaid.

Doarjjajoavku lea ovttas veahkaválddi ja traumáhtalaš hušša Našunála resurssaguovddážiin hábmen rávvagiid terrora gillájeddjiide, geat árvvoštallet geahččat filmmaid ja TV-ráidduid mat ilbmet dán jagi.

Nu dieđiha Ráđđehus.

– Sáhttá ávkin ráhkkanit gieđahallat reakšuvnnaid. Berre maid ráhkkanit reakšuvnnaide ja digaštallamiid mat bohciidit filmma almmuheami oktavuođas, rávve Doarjjajoavku.

 

Manin háliidit geahččat

Terrora gillájeaddjit berrejit maid vuđolaččat árvvoštallat manin háliidit geahččat filmmaid ja sii fertejit bures ráhkkanit dasa.

Doarjjajoavku rávve jurddašit man láhkai sáhttá birgehallat jus reagere filmma geahčadettiin.

– Don leat oadjebas, ja berret iežat muittuhit ahte katastrofa gullá ovddeš áigái, cealká Doarjjajoavku.

 

Máŋga filmma

Dán jagi ilbmet máŋga filmma ja TV-ráiddu mat muitalit terrordaguid birra Oslos ja Utøyas suoidnemánu 22. beaivvi 2011.

Vuosttaš Utøya-filmmas, man Erik Poppe lea ráhkadan, lea premieara njukčamánu 9. beaivvi.

Ovdal vuosttaščájáhusa, de čájehuvvo filbma gillájeddjiide, oapmehaččaide ja maŋisbáhcciide.

Doarjjajoavku dieđiha ahte sihke doaktárat ja psykologat čuvvot dáid filbmačájáhusaid, čállá NTB.

-Almmuhus-