-Almmuhus-
OĐĐASATRáhkadit ođđa digitála sámástanbáikkiid

Ráhkadit ođđa digitála sámástanbáikkiid

Journalista

-

-

– Julevsámegiella dárbbaša arenaid gos giellageavaheaddjit besset sámástit, dadjá sámediggepresideanta Aili Keskitalo ja almmuha ahte sámediggeráđđi juolluda doarjaga guovtti julevsámegiel giellaprošektii. Giellaspeallu New Amigos Online hábmejuvvo julevsámegillii, ja Divttasvuona oahppit čohkkejuvvojit Johkamohkkái giellalávgumii.

Sámediggeráđđi juolluda 300 000 ruvdnosaš doarjaga NA TECHNOLOGIES DA:i hábmet giellaspealu New Amigos Online julevsámegillii.

 

Heive iešguđet ahkásaččaide

Dat lea virtuála sámegielat arena gos giela praktisere ovttasbargguin. Dasa lassin dan lea vejolaš speallat okto, mas speallit sáhttet videobáddemiiguin hárjehallat. Videobáddemiidda leat báddejuvvon iešguđetge suopmaniid eatnigielhállit.

– Sámegielaid doaibmaplánas boahtá ovdan ahte lea dárbu eatnigielat digitála oahpporesurssaide sámi mánáide ja nuoraide. New Amigos lea somás guovttegielat speallu mii heive iešguđetge ahkášaččaide, dadjá sámediggepresideanta Aili Keskitalo.

 

Digitála giellanannen

New Amigos Online heiveha oktagaslaš oahppama ovttasdoaibmama bokte neahtas. Studeanttat doibmet resursan guhtet guimmiidasaset ja skuvladilis oahpaheaddji heiveha nu, ahte New Amigos Online dievasmahttá eará oahpahusa. Vásáhus šaddá persovnnalažžan ja fátmmasteaddjin go oahppit olles riikkas ja máilmmis besset gulahallat neahtas.

– Sámediggi atná dárbbašlažžan hábmet digitála giellaapplikašuvnnaid julevsámegillii nannen dihtii giela, eandalii guovlluin gos giella lea rašis dilis, lohká Keskitalo.

 

Julevsámegiela giellalávgun

Sámediggeráđđi juolluda maiddái 160 000 ruvdnosaš doarjaga Divttasvuona suohkanii Giellabiesse 2019-prošektii, mas ulbmilin lea čohkket ohppiid julevsámegiela giellalávgumii.

Dán jagáš Giellabiesse lea Johkamohkis, Ruoŧa bealde. Dán giellalávguma váldomihttun lea čiekŋut boazodoallo- ja meahcástandoahpagiidda ja -frásaide. Doppe oahpahuvvojit maiddái árgabeaigiela vuođđofrásat. Dan vahku fáddán lea oahpásmuvvat Sirgása čearu meahcástan- ja boazodoallokultuvrii ja oahpásmuvvat sámekultuvrii nuppe bealde ráji.

– Giellabiesse lea buorre ja dehálaš gielladoaibma Julevsámi guovllus. Giella lea rašši dán guovllus ja buot diekkár doaimmain lea positiivvalaš váikkuhus sámegillii. Diibmá sis lei sullasaš Giellabiesse, muhto dalle fitne Johkamohki oahppit Ájluovttas. Raporttas oaidnit ahte dát lágideapmi lihkostuvai, dadjá sámediggepresideanta Aili Keskitalo preassadieđáhusas.

 

-Almmuhus-