-Almmuhus-
OĐĐASATRáđđehus háliida eambbosiid olgoriikii oahpu gazzat

Ráđđehus háliida eambbosiid olgoriikii oahpu gazzat

-

-

Ovddalgihtii dohkkehuvvon fáddápáhkat, čielggadit goas heive mátkkoštit olgoriikii ja pilohtaprošeakta mas eanet lonohallet profešuvdnaoahpuide leat muhtin evttohusain ráđđehusa ođđa stuorradiggedieđáhusas oažžut eambbo studeanttaid olgomáilbmái.

– Studeanttaid lohku geat vulget lonohallamii lea leamaš stabiila 16 proseanttas guhká. Ráđđehusa ulbmil lea ahte bealli galgá beassat olgoriikii oahpaheamis. Dasto fertet mii maiddái álkidahttit vejolašvuođa ohppiide válljet dan, dadjá dutkan- ja alitoahppoministtar Henrik Asheim (O) preassadieđáhusas Oahppodepartemeanttas.

Stuorradiggedieđáhusas «En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning» lea mihttu ahte eambbo Norgga studeanttat galget váldit oasi dahje olles oahpu olgoriikkas.

– Sáhttá orrot dego vuostecealkámuš bidjat plána mo eambbo Norgga studeanttat sáhttet mátkkoštit seammás go máilmmis lea globála pandemiija. Muhto dábálaš árgabeaivi lea boahtimis. Ja studeantamobilitehta ii galgga dušše šaddat dábálažžan, dat galgá buorránit, dadjá Asheim preassadieđáhusas.

Álkit mátkkoštit

Hehttehus olu studeanttaide lea ahte leat eahpesihkkarat ožžot go fáttá dohkkehuvvon olgoriikkas dan ceahkis Norgga institušuvnnain. Dasa lassin sáhttá muhtimiidda leat váttis árvvoštallat goas heive vázzit ovtta dahje guokte lohkanbaji olgoriikka universitehtain.

– Mun doaivvun dat eahpesihkkarvuohta dagaha ahte oallugat bissot ruovttus. Danne ávžžuhat mii ahte universitehtat ja allaskuvllat fertejit čielggadit goas oahpus heive olgoriikkas orrut. Dasa lassin oaivvildat mii ahte sii galggaše fállat ovdagihtii dohkkehuvvon fáddápáhkaid, nu ahte Norgga studeanttat sáhttet leat dorvvolaččat das ahte sis ruovttus maid dohkkehuvvojit fáttát cehkiin maid váldet olgoriikkas, dadjá Asheim.

Menddo stuorra erohusat universitehtain ja allaskuvllain

Leat stuorra molsašuvvan institušuvnnaid gaskka man galle studeantta mannet olgoriikii. Dan botta go allaskuvllas leat lagabui 60 proseantta, lea universitehtain ja allaskuvllain vuollel 10 proseantta. Vai dán galgá nagodit, de fertejit eanet universitehtat ja allaskuvllat bargat strategalaččat ásahit guovttebeallásaš ja guhkesáigásaš ovttasbarggu olgoriikka institušuvnnaiguin, internationaliseren ferte ollislaččat ovttaiduhttojuvvot oahpuin ja galggaše lihtodit eanet oktasaš lonohallanšiehtadusaid.

– Olu universitehtain ja allaskuvllain fertejit buoredit barggu riikkaidgaskasaččat. Ovtta bealis lea das sáhka oažžut eambbo ovttasbargošiehtadusaid olgoriikka institušuvnnain, nuppe bealis fas movttiidahttit studeanttaid mátkkoštit, dadjá Asheim.

Ávžžuhit ruhtadit institušuvnnaid oanehis olgoriikaorrumii

Dál eai oaččo universitehtat ja allaskuvllat mávssu ruhtadansystemain lonohallamii gaskal ovtta ja golmma mánnui. Dan ávžžuha ráđđehus rievdadit.

– Oanehat lonohallan lea buoret go ii makkárge lonohallan ja sáhttá movttiidahttit guhkit orruma maŋit áiggis. Dat lea erenoamáš dehálaš profešuvdnaoahpus ja mun sávan ahte ávžžuhuvvon rievdadus sáhttá dagahit ahte eanet studeanttat vázzet bákkolaš hárjehusbarggu olgoriikkas, dadjá Asheim preassadieđáhusas.

Dat stuorradiggedieđáhus galgá viimmat mearriduvvot Stuorradikkis.

-Almmuhus-