-Almmuhus-

Raarvihkes alimus jienastan­proseanta

-

-

Sámi suohkaniid searvvis jienastedje Raarvihkes eanemusat, Kárášjogas ges lei heajumus jienastanproseanta. 

Norgga suohkanválggaid jienastanproseanta lea 62,2 proseantta maŋŋel go 99,7 proseantta jienain leat lohkkojuvvon. Jienastanoassálastin lea njiedjan ovddit suohkanválggaid ektui 2,5 proseanttain. 

Sámi suohkaniid searvvis leat Raarvihkes eanemus jienastan, 83,1 proseantta. Nubbin buoremus jienastanproseantta lei Unjárggas gos 78,3 proseantta jienastedje. 

Kárášjogas leat unnimus jienastan, doppe lei 60,7 proseantta válgaoassálastin. 

Muđui registrerejuvvojit dát jienastanproseanttat sámi suohkaniin: Snoasa 73,5 proseantta, Rossen 69,2 proseantta, Aarporte 64,6 proseantta, Hábmer 68,7 proseantta, Dielddanuorri 64,3 proseantta, Loabák 66,4 proseantta, Gáivuotna 62,9 proseantta, Guovdageaidnu 67,2 proseantta, Porsáŋgu 64,6 proseantta ja Deatnu 62,4 proseantta.   

-Almmuhus-