-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATPride ávvu­deapmi Olmmái­vákki skuvllas: – Eai gullo šat homo­filiija cielos­sánit  

Pride ávvu­deapmi Olmmái­vákki skuvllas: – Eai gullo šat homo­filiija cielos­sánit  

-

-

Geassemánu 18. beaivvi álggii Norgga stuorámus ja deháleamos bonju ráhkisvuođa ja valljivuođa ávvudeapmi, Oslo Pride. Dan oktavuođas lea Olmmáivákki skuvla mannan duorastaga čalmmustahttán Pride levgemiin ja iešguđet doaimmaiguin. 

Ann Evy Løkvoll lea Olmmáivákki skuvlla oahpaheaddji, ja lea son gii lea álggahan ja lágidan ávvudeami. Su mielas lea dehálaš dohkkehit nuppi vaikko olbmuin soitet leat iešguđet oainnut, ja oahppat ahte mii liikká sáhttit leat fárrolaga. 

– Olmmáivákki skuvllas leat sihke kvena-, sáme- ja dažamánát, ja maid eará riikkaid mánát. Mii liikot smiehttat ahte mii leat čeahpit vuhtii váldit buohkaid, ja Pride-čalmmusteapmi lea fiinna vuohki čájehit min valljivuođa, sihke mánáide ja márkanii, dadjá Ann Evy Løkvoll. 

VALLJIVUOHTA: Olmmáivákki skuvlla oahpaheaddji, Ann Evy Løkvoll, mielas lea dehálaš čájehit sin skuvlla valljivuođa. Priváhta govva. 
VALLJIVUOHTA: Olmmáivákki skuvlla oahpaheaddji, Ann Evy Løkvoll, mielas lea dehálaš čájehit sin skuvlla valljivuođa. Priváhta govva. 

Iešguđet doaimmat 

Ávvudeapmi álggii iđđes dii. 8. go levgejedje Pride-leavggain ja juhke «Kjærlighet på pinne» njálgáid mánáide. Dan maŋŋel luohkát manne iežaset luohkkálanjaide gos ledje iešguđetge doaimmat. Juohke luohkkáceahkki lea maid oahppan juoga Pride birra, iešguđetge dásis. 

DOAIMMAT: Skuvllas ledje iešguđet doaimmat juohke luohkás. Priváhta govva. 
DOAIMMAT: Skuvllas ledje iešguđet doaimmat juohke luohkás. Priváhta govva. 

– Mu 8. luohká oahppit leat geahččan dokumentára Kim Friele birra, sii leat oahppan Stonewall stuimmiid birra, ja leat vel digaštallan iešguđet media-áššiid ja oaiviliid mat gusket Pride fáddái. Mis lei maid hoidu Minecraft spealus man gohčodat «Geaidnu pridei», muitala Ann Evy Løkvoll. 

Pride-iežár

Nuoraidskuvlii ledje maid ceggen Iežár-seainni gos oahppit ja oahpaheaddjit sáhtte govvet iešguđetge Pride čiŋaid. Dasa ledje nuorat hirbmasit liikon. 

PRIDE-IEŽÁR: Olmmáivákki nuoraidskuvllas lei iežár-seaidni gos oahppit ja oahpaheaddjit sáhtte govaid váldit. Priváhta govva.
PRIDE-IEŽÁR: Olmmáivákki nuoraidskuvllas lei iežár-seaidni gos oahppit ja oahpaheaddjit sáhtte govaid váldit. Priváhta govva.

Duđavaččat

Løkvoll muitala ahte sii leat duđavaččat ávvudemiin ja ahte eanaš oahppit maid orrot liikomin dasa, muhto ahte leat muhtimat geaid mielas lea veahá unohas. Skuvllas eai gula šat homofiliija cielossániid ohppiin nu go muhtin jagiid áiggi lávejedje gullat. 

– Mis lea leamaš fokusa cielossániid heaittihit, ja lea buorre dovdu go eai šat gullo, dadjá son. 

Gielda doarju 

Ii lean vuosttaš háve go Olmmáivákki skuvla ávvudii Pride. Sin vuosttaš ávvudeapmi lei diibmá sullii seamma áigge, ja dalle ožžo gielddas doarjaga oastit leavggaid. Gáivuona sátnejođiheaddji, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, mielas lea hui buorre go ávvudit. 

– Lea dehálaš čájehit ahte mii buohkat leat iešguđetlágan ja ahte ii gávdno fasihtta movt olmmoš galgá leahkit. Mii fertet árvvus atnit nubbi nuppi, eat ge dubmet olbmuid ovdamearkka dihtii soju dihte. Mis lea valljivuohta Gáivuonas ja dan lea dehálaš ávvudit, dadjá Lyngstad. 

ILLUDA: Gáivuona sátnejođiheaddji Bernt Eirik Isaksen Lyngstad illuda boahttevaš Pride-ávvudemiide. Govven: Trond Are Pedersen. 
ILLUDA: Gáivuona sátnejođiheaddji Bernt Eirik Isaksen Lyngstad illuda boahttevaš Pride-ávvudemiide. Govven: Trond Are Pedersen. 

Lyngstad muitala ahte Gáivuonas lea moatti jagi áigi leamaš digaštallan leavgageavaheami birra, ja eatnašat ledje ovttaoaivilis ahte lea fiinna vuohki čájehit valljivuođa ja áktejumi gielddas. Olbmuid mielas lea positiiva ávvudit Pride, eai ge leat ožžon makkárge negatiiva kommentáraid. 

 – Dat lea jahkásaš čalmmusteapmi ja mun illudan boahttevaš ávvudemiide, loahpaha Gáivuona sátnejođiheaddji, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad. 

-Almmuhus-