-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Politiijat sajis

Politiijat sajis

-

-

Politiijat leat ráhkkanan leat Guovdageainnus Sápmi Pride doaluid oktavuođas.

 

 

 

Guovdageainnu, Láhpi ja Álttá guovlluleansmánni, Svein Tore Nilsen, duođašta Ávvirii ahte sii leat boahtime Guovdageidnui Sápmi Pride oktavuođas.

 

Šiehttan lágideddjiiguin
Nilsen muitala sii leat hupman lágideddjiiguin ja šiehttan ahte politiijat galget Sápmi Pride ráidovázzimis mielde lávvardaga, ja nu ledje maid.

– Mii leat válljen juste ráidovázzima oktavuođas leat báikkis. Muđui mis leat politiijat maid olles vahkkoloahpa Guovdageainnus, muitala son.


Svein Tore Nilsen
Govven: Altaposten

Ii jáhke stuimmiid
Nilsen ii maid jáhke mihkke erenoamážiid dáhpáhuvvat doaluid oktavuođas.

– Mis leat lihkká olbmot Guovdageainnus olles vahkkoloahpa, muitala son

 

-Almmuhus-