-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATPolitiijat ávžžuhit iskat dán neahtta­siiddu ovdal tuvrraid 

Politiijat ávžžuhit iskat dán neahtta­siiddu ovdal tuvrraid 

-

-

Romssa politiijaguovllus ávžžuhit olbmuid iskat varsom.no ovdal go vulget tuvrii. 

Romssa politiijaguovlu háliida eastadit ja unnidit uđaslihkuhisvuođaid, ja leat ovttas Norgga čázadat ja energiijadirektoráhtain (NVE) ráhkadan plakáhtaid mat galget veahkehit turisttaid ja gussiid čuovvut mielde dálkkis ja uđasváras. Dán dieđu juohká Gáivuona suohkan iežas neahttasiiddus.

– Sávvat ahte buot ássit geat láigohit olggos ásodagaid/viesuid, ja eaiggáduššet astoáiggeviesuid máŋgejit plakáhtaid ja heŋgejit daid dokko gokko leat oidnosis. Láigoheaddjit berrešit maid addit dieđu gussiide/kundariide uđasvára birra, ja ahte gávdnet ođasmáhttojuvvon dieđuid varsom.no nammasaš neahttasiiddus. Berrešit maid deattuhit dehálašvuođa lohkat olles uđasvárrehusa, ja muitalit mot identifiseret báikkiid gos sáhttá fierrat uđas. Lea maiddai dehálaš ahte muitalit gokko sáhttá vánddardit ja gokko ii, lea diehtu álbmogii Gáivuona suohkana neahttasiiddus. 

-Almmuhus-