-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATPolitiijastudeanttat duhtavaččamusat

Politiijastudeanttat duhtavaččamusat

-

-

Njealját gearddi leat politiijastudeanttat duhtavaččamusat oahpuinineaset, čájeha oahppobaromehter. 

Maŋŋebárgga ilmmai 2018 oahppobáromehter mii čájeha ahte politiijastudeanttat leat duhtavaččamusat oahpuineaset. 

Politiijastudeanttat leamaš njeallje maŋimuš jagi duhtavaččamusat oahpuineaset. Viđa čuoggás oažžu politiijaoahppu 4,6 čuoggá.

– Mii leat hui movttegat go studeanttat ain leat seamma duhtavaččat oahpuin. Mis leat fágabargit geat beaivválaččat ražastit vai sáhttit fállat politiijaoahpu mii leat máilmmi buoremusaid searvvis, dadjá Politiijaallaskuvlla rektor Nina Skarpenes preassadieđáhusas. 

 

Oahpaheaddjestudeanttat duhtameahttumat 

Badjel 31 000 studeantta serve iskkadeapmái, dá lea 48 proseantta buot Norgga alitoahpu studeanttain.

Earret politiijastudeanttaid, de leat maiddái matematihkka-, statistihkka- ja fysihkkastudeanttat hui duhtavaččat oahpuineaset. Sii addet 4,3 čuoggá iežaset oahpuide. 

Vuođđoskuvlla oahpaheaddjeoahpu studeanttat fas leat eanemus duhtatmeahttumat. Sii addet 3,7 čuoggá ohppui. Servodatekonomiija- ja farmasiijaoahput ožžot 3,8 čuoggá.

 

 

-Almmuhus-