-Almmuhus-
OĐĐASATPolitiija sáhkkohii olgoriikalačča tuollostašuvnnas

Politiija sáhkkohii olgoriikalačča tuollostašuvnnas

-

-

Finnmárkku politiija bissehii ukráinnalaš albmá gii geahččalii lobiheamet fievrredit 364,5 kilo guoli rastá rájá Supmii.

Politiija Finnmárkkus dieđiha Twittera bokte, ahte politiija lea sáhkkohan 51-jahkásaš, ukráinalaš albmá mannan lávvardaga, cuoŋománu 13. beaivvi Gáregasnjárgga tuollostašuvnnas Norgga ja Suoma rájá alde.

Almmái geahččalii fievrredit rástá rájá 364,5 kilo eambbo guoli go lea lohpi dahkat.

Politiija lea maid duoguštan guoli.

-Almmuhus-