-Almmuhus-
OĐĐASAT«Perletur»-doaibma geasuha oallugiid

«Perletur»-doaibma geasuha oallugiid

-

-

«Perletur»-nammasaš vázzinbálgát leat šaddame Finnmárkku deháleamos doaibman olgodaddamii ja álbmotdearvvašvuhtii.

Dán rádjái leat badjel 1.700 olbmo searvan meahccevázzindoibmii mii geasuha olbmuid vázzit ruossut doarrás olles fylkkas.
Vaikko lea leamaš galbma giđđa ja olu muohta váriin, de leat oassálastit čađahan measta 12.000 tuvrra.

Eanemus tuvravázzin lea Hámmárfeasttas ja Mátta-Várjjagis, ja dasto Várggáin ja Čáhcesullos.
Sii geat leat buot áŋgirepmosat, leat vázzán badjel 40 iešguđetge bálgáid fylkkas.

 

3000 lea mihttu

Hugo Tingvoll, beaivválaš jođiheaddji Finnmárkku Olggostallanráđis, muitala ahte «perletur» (dahje bearalmátki) leat dat deháleamos olggostallandoaibma fylkkas.

 

– Go mii diibmá álggaheimmet «Perletur»-doaimma, de ledje mis fárus 11 suohkana fylkkas. Dán jagi leat 14 suohkana searvan ovttasbargui. Mun árvvoštalan ahte boahtte jagi servet buot 19 suohkana. Dán rádjái leat eambbosat searvan dáid mátkkiide go olles diimmá jagi. Go ná buorre álgu lei, de lea dán jagáš mihttu oažžut 3.000 finnmárkulačča searvat min bivnnuhis vázzenbálgáid guorrat. Dás ovddasguvlui lea ge buoremus meahccevánddardanáigi Finnmárkkus. «Perletur» doaibmá dainnalágiin ahte lea biddjon kodabábir juohke mátkki mollii. Perletur.no-neahttasiiddus ráhkadit oasseváldit alcceseaset geavaheaddji-kontu ja čállet dohko daid mátkekodaid. Jus áigu vuoitit dan bivnnuhis gohpu de galgá vázzán unnimusat čieža dain merkejuvvon vázzinbálgáin. Mánát vuollel 10 jagi fertejit vázzán unnimusat guhtta iešguđetlágan bálgá, muitala Hugo Tingvoll.

 

Fokusa álbmotdearvvašvuhtii

Beaivválaš jođiheaddji Finnmárkku Olggostallanráđis muitala vel ahte ulbmil lea dahkat «Perletur»-bálgáid geasuheaddjin ja dovddusin, vai olbmot vuolggašii mátkkiide sihke iežaset ruovttusuohkaniin, ja maiddái ránnjásuohkaniin.

Lagasbirasmátkkit leat seamma dehálaččat go dat veahá guhkebuš ja hástaleaddji mátkkit.

 

– Luondduvásáhusat, fysalaš doaimmat ja álbmotdearvvašvuohta leat guovddáš sánit «Perletur»-doaimmas. Oallugat beroštit iežaset dearvvašvuođas ja háliidit buoridit dearvvašvuođaset. Ii mihkke leat lunddoleappot go meahccemátkái vuolgit ja olgun lihkadit. Leat oallugat mat lohket midjiide ahte dát mátkkit dahket ahte šaddá álkibun mannat ođđa báikkiin. Vaikko leat guhkes gaskkat, de leat oallugat mat vánddardit fylkkarájiid siskkobealde dan váste vai besset vázzit daid olu fiinna bálgáid. Perletur.no-neahttasiiddus gávdnojit kárttat ja čilgehusat tuvrrain. Eai leat visot dieđut nu dárkilit biddjon dohko, muhto mii leat bures boahtán johtui bargguin. Galbbat ja merken lea maid dehálaš oassi dán áŋgiruššamis. Mii leat aitto álggahan Finnmárkku Olggostallanráđi ja «Perletur» lea de maid ođas. Olu lea buorre dál juo, muhto jáhkán ahte «Perletur» šaddá deháleamos doaibman suohkanrájáid rastá, muitala Hugo Tingvoll movttegit.

 

Dán rádjái leat 11.221 registrerema dahkkon, ja leat 1.719 geavaheaddji. Eambbo dieđuid gávnnat www.perletur.no

 

-Almmuhus-