-Almmuhus-
KULTUVRAOžžon miljovnna skeaŋkkas ođđa sámi dáiddafestiválii

Ožžon miljovnna skeaŋkkas ođđa sámi dáiddafestiválii

-

-

Čakčii čalmmustahtto Álttáášši sámi dáidagiin ja kultuvrrain olles njeallje beaivvi. Lágideaddjit niegadit lágidit sámi dáiddafestivála Álttás juohke nuppi jagi.

Dán jagi lea 40 jagi áigi go dáiddaorganisašuvdna Sámi dáiddačehpiid searvi ásahuvvui, seammás go Álttáášši lei alimus doaimmain.

Skábmamánu čalmmustahttá dáiddačehpiid searvi goappašat dáhpáhusa njealji beaivásaš dáiddafestiválain Álttás.

Searvái leat ožžon earret eará SeastinBáŋku1 Davvi-Norgga mielde, mii geige festiválii 1 miljovnna ruvnno, mii galgá leat ávkin álggaheamis.

– Lea dehálaš ávvudit dakkár historjjálaš dáhpáhusa nu go Álttáášši lei. Lei vuolggasadji min searvái, ja maiddái našunála dohkkeheapmi sámi dáidaga ja kultuvrii, lohká Sámi dáiddačehpiid searvvi stivrajođiheaddji Hilde Skancke Pedersen preassadieđáhusas.

 

Viiddis festivála

– Go hábmiimet «Samfunnsløftet» strategiija, de jearaimet Davvi-Norggas movt sáhttit buoremusat servvodatdietnasiin ovddidit guovllu. Čielga diehtu man ollugat dain 11 000 vástádusas maid oaččuimet, lea ahte mii háliidit davvin eanet báikkiid gos sáhttit deaivvadit ja mat nannejit báikkálaš identitehta ja gullevašvuođa. Festivála, mii lokte iešguđetlágan sámi dáiddaovdanbuktima, lea okta dain máŋga ovdamearkkain dakkár deaivvadansajis, lohká Davvi-Norgga SeastinBáŋku1 báŋkohoavda Ulf Tore Isaksen.

Isaksen deattuha ahte «Samfunnsløftet» doarjja geigejuvvo maid dan dihte go Sámi dáiddačehpiid searvi lea pláneme festivála mii čájeha ođđa sámi dáidaga, ođđa sajiin ja stuorát publikummii.

– Festivála áigu maid geavahit Álttá gávpotbáikki, ja digitála kanálain sáhttet geahččit čuovvut semináraid ja digaštallamiid. Midjiide lea stuora illu oaidnit ahte Sámi dáiddačehpiid searvi lea hábmeme prográmma mii guoská mánáide ja nuoraide, lohká Isaksen.
 

Máilmmi vuosttaš 

Niehku lea lágidit festivála juohke nuppi jagi, mas Álttá álbmot beassá oahpásmuvvat iešguđetlágan sámi dáiddáriidda ja sámi dáiddaovdabuktimii. 

Dat šaddá vuosttaš sámi dáiddafestivála mii galgá lágiduvvot máŋgii, ii ge dušše dan oktii.

– Áltá lea gávpot gos leat ollu dáiddaberošteaddjit. Mii jáhkkit danne ahte gávpogis váldet bures vuostá boahtte čavčča festivála, ja buktet midjiide buori vásáhusa. Dan sáhttit geavahit go ovddidit prográmma, ja go bargagoahtit eambbogiid oažžut mielde nuppi festiválii 2021:s, lohká Hilde Skancke Pedersen.


Davvi-Norgga Seastinbáŋku1 Ulf Tore Isaksen ja Sámi dáiddačehpiid searvvi jođiheaddji Hilde Skancke Pedersen ja dáiddár Synnøve Persen ledje movttegat go ruđat geigejuvvojedje odne.  Govven: Tom Skoglund/Altaposten

 

-Almmuhus-