-Almmuhus-
OĐĐASATOvcci dievddu duššan johtolagas

Ovcci dievddu duššan johtolagas

-

-

Ovcci olbmo dušše johtolagas borgemánus. Eanaš lihkohisvuođain beaškkehedje biillat oktii dahje ribahedje doaresbeallái. 69 olbmo leat dán rádjái duššan Norgga geainnuin dán jagi.

Ledje beare dievddut geat dušše johtolagas borgemánu. Dain lihkohisvuođain ledje golbma lihkohisvuođa Nordlánddas. Guovttis duššaiga Vestlánddas ja Rogalánddas, ja guokte olbmo duššaiga Innlandet ja Viken fylkkain.

Guđas dušše biilalihkohisvuođain, ja golmmas mohtorsihkkellihkohisvuođain.

Go buohtastahttá diimmá borgemánu ektui, de dušše seamma olusat diibmá go dán jagi.

– Mii vuorjašuvvat go oktiibeaškkihan- ja badjelluottavuodjinlihkohisvuođat leat lassánan, dadjá johtolatsihkarvuođa ossodathoavda Guro Ranes. 

-Almmuhus-