-Almmuhus-
OĐĐASATOlu ohccit politiija­allaskuvlii

Olu ohccit politiija­allaskuvlii

-

-

Politiijaallaskuvllas lassánit ohccit 24 proseanttain diimmá ektui. 

Politiijaallaskuvllas leat 400 oahpposaji ja dáidda leat boahtán 4284 ohcamuša. Ohcciidlohku lea lassánan 23,9 proseanttain diimmá ektui ja ná olu ohccit eai leamaš 2018 rájes. 

Politiijaallaskuvlla sisabeassan- ja rekrutterensekšuvdnajođiheaddji Ann-Lisbeth Framaas lea ilus go ohcciidlohku lassána vaikke koronajahki leamaš váttisin oallugiidda. Juohke skuvlasadjái leat 10,7 ohcci, ja dat mearkkaša ahte šaddá garra gilvu beassat sisa Politiijaallaskuvlii. 

– Lea hirbmat buorre oaidnit ahte vel eambbosat háliidit šaddat politiijan. Oahppu leamaš bivnnut maŋimuš jagiid ja dat čájeha ahte olbmuid mielas lea politiijaid bargu ja servodatdoaibma dehálaš. Ohcciidlogut dieđusge rievddadit jagis jahkái, ja dál jáhkán ahte politiijaoahppu lea geasuhan oallugiid go lea šaddan álkit oažžut barggu maŋŋel go lea gárven oahpustis, lohká Framaas preassadieđáhusas. 

Geasuha ain eanet nissonolbmuid

Guhtta maŋimuš jagi leat nissonolbmot lassánan ohcciid searvvis ja eai goassege ovdal leat nu olu nissonolbmot ohcan Politiijaallaskuvlii go dán jagi. 56,8 proseantta ohcciin leat nissonat. 

– Sohkabealjuohku lea fargga nu go eará alit oahpuin gos birrasii 60 proseantta leat nissonolbmot ja 40 proseantta dievdoolbmot, lohká Framaas gii geažuha ahte kvalifiseren lea deháleamos sidjiide. 

– Politiijaallaskuvlii lea deháleamos ahte mis leat bures kvalifiserejuvvon ohccit ja mii illudit ge oaidnit čavčča studeanttaid gealbbu ja oahppomovtta. 

-Almmuhus-