-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATOlu feastariejat jagi vuosttaš ija

Olu feastariejat jagi vuosttaš ija

-

-

Politiijat dieđihit sin máŋgga guovllus šaddan bissehit feasttaid maŋŋel go leat ožžon dieđuid riejaid birra. 

Sihke Álttás, Báhcavuonas ja Hámmerfeasttas leat politiijat leamaš bisseheamen feasttaid mannan ija.

Vuosttaš feasttaid bissehedje sullii diibmu guovttis sihke Álttás ja Báhcavuonas. Álttás šadde politiijat veahkehit bissehit feastta go bohte ollu guossit geat eai lean bovdejuvvon. Báhcavuonas ges ožžo politiijat dieđu rieja birra ja šadde bissehit feastta. 

Bissehedje eambbo

Moadde diimmu maŋŋel ožžo politiijat dieđu rieja birra Hámmerfeasttas. Sii bissehedje guokte feastta doppe ja sihte goappašat báikkiin jaskkodit ja leat jaska unnimus diibmu gávcci rádjái iđidii. 

Álttás bissehedje politiijat maŋemus feastta diibmu viđas iđđes maŋŋel go ožžo dieđuid rieja birra. Viessoeaiggát oaččui dieđu jaskkodit ja leat jaska unnimus diibmu ovcci rádjai iđidii. 

Váidet

Muđui lea politiijain leamaš oalle jaskes idja. Sii dieđihit Twitteris ahte sii váidet muhtin birrasii 20-jahkásaš dievddu Álttás maŋŋel go son biehttalii ovttasbargat politiijaiguin. 

– Son cakkadii politiijaid bargamis iežaset barggu, ii addán dieđuid iežas birra politiijaide iige čuvvon gohččumiid maid  oaččui politiijain, čállet Finnmárkku politiijat Twitteris. 

-Almmuhus-