-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Olmmoš gii lea lahka leama­šan olbmo geasa lea njommon covid-19, lea fitnan...

Olmmoš gii lea lahka leama­šan olbmo geasa lea njommon covid-19, lea fitnan buhcciid­ruovttus

-

-

Buhcciidruovttus leat čavgen ráddjejumiid gussiid hárrái eastadan dihte vejolaš covid-19.

Guovdageainnu suohkan dieđiha suohkana neahttasiidduin ahte buhcciidruovttus ásahuvvojit čavgadis ráddjejumit gussiid hárrái dán vahku.

Sivvan dasa lea go olmmoš, gii lea lahka olbmo leamaš geasa lea covid-19 njommon, lea fitnan buhcciidruovttus.

Guovdageainnu suohkana dearvvašvuođa- ja fuolahushoavda Kent Ailo Hætta dieđiha ahte olmmoš lea olgoriikkas leamaš, ja dan oktavuođas leat váldán iskosiid main vurdet bohtosiid.

– Mii dovdat ahte mis hálddašit dilálašvuođa. Mii leat juo ožžon vuosttaš iskosiid vástádusa, ja vásihit ahte addet jođánit dieđu jus lea positiiva iskkus, muitala Hætta.

Son ii leat sihkar galle iskosa leat dán oktavuođas váldán, muhto ii loga nu galle.

Guovdageainnus leat guokte covid-19 njoammuma leamaš Hætta dieđuid mielde. Suohkana neahttasiidduin bivdet olbmuid doahttalit ráddjejumiid mat leat ásahuvvon vai bissehit vejolaš dávdanjoammuma, ja dieđihuvvo ahte suohkanváldodoavttir bargá áššiin ja čuovvu dili dárkilit.

- Advertisement -
-Almmuhus-