-Almmuhus-
OĐĐASATOlgeš čohkken olbmuid buot válgabiriin

Olgeš čohkken olbmuid buot válgabiriin

-

-

Olgešbellodat lea geargan nammademiiguin, ja dál lea čielgan ahte bellodagas leat listtut buot čieža válgabiriin Sámedikkeválggaide.

– Mis leat čeahpes ja áŋgiris evttohasat geat áŋgiruššet sámi giela, politihka ja servvodaga ovddas, muitala Olgešbellodaga Sámepolitihkalaš bargolávdegotti jođiheaddji Rita Leinan.

 

– Buot sámiid bellodat

Olgešbellodat lea oassin sámediggeráđis, ja Sámedikkis leat guokte áirasa dál.

– Olgeš lea buot sámiid bellodat mas lea máŋggabealat politihkka olles Sámi váste. Mii áŋgiruššát ja mis leat alla mihtut olahit juohke biires unnimusat ovtta áirasa Sámediggái maŋŋel válggaid, muitala Leinan.

 

Dás oainnát Olgeža listtuid dain iešguđet válgabiriin:

Nuortaguovllu válgabiire

Ávjovári válgabiire

Davviguovllu válgabiire

Gáisi válgabiire

Veasttameara válgabiire

Lulli-Sámi válgabiire

Lulli-Norgga válgabiire

-Almmuhus-