-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Ohcet valáštallan­taleanttaid 

Ohcet valáštallan­taleanttaid 

-

-

Guovdageainnu suohkanis ávžžuhit nuorra valáštalliid ohcat valáštallanstipeandda. 

Guovdageainnu suohkan juohká jahkásaččat valáštallanstipeandda valáštallantaleanttaide.

Valáštallanstipeanda 2020:s lea 10 000 ruvnno ja dan ulbmil lea movttiidahttit nuoraid joatkit iežaset valáštallansurggiin. Valáštallanstipeandda sáhttá juohkit dušše ovtta valáštallái juohke jagi.

Ohcama galgá sáddet suohkanii maŋemusat golggotmánu 31. beaivvi. Guovdageainnu suohkana ovdagoddi mearrida gii oažžu valáštallanstipeandda. Leat iešguđetge eavttut maid ferte deavdit ovdal go sáhttá ohcat stipeandda, ja eambbo dieđuid gávdná Guovdageainnu suohkana neahttasiiddus.

- Advertisement -
-Almmuhus-