-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Ohcet káijaid mat sáhttet váldit vuostá «korona-fatnasiid»

Ohcet káijaid mat sáhttet váldit vuostá «korona-fatnasiid»

-

-

Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni kárte káijaid fylkkas mat sáhttet váldit vuostá fatnasiid main váruhit korona-njoammuma.

Ovttas suohkaniiguin, regionála dearvvašvuođafitnodagaiguin ja dearvvašvuođafitnodagaiguin kárte Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni káijaid gos sáhttet váldit vuostá fatnasiid main váruhit korona-njoammuma. Dakkáraš dilálašvuođat lassánit, ja earenomážit Romssas. Hurtigruten fanas, «MS Roald Amundsen», lea okta ovdamearka. 

– Mii leat fuolastuvvan dan deattus mii lea Romssas, ja cealkán dan nationála eiseválddiide. Danne leat mii ilus oažžut dakkár bargogohččuma, lohká fylkka gearggusvuođahoavda Ronny Schjelderup.

Min kapasitehta geažil sávvet dearvvašvuođaeiseválddit kártet áigeguovdilis káijaid iešguđetlágan sturrodagain miehtá Norgga mearragáttiin. 

Dál leat dušše golbma IHR-káija Norggas. Dat káijat galget áimmahuššat sierra doaimmaid, nu ahte sáhttet gieđahallat dakkár duođalaš dáhpáhusaid main sáhttet váikkuhit internationála álbmotdearvvašvuhtii, nu go ovdamearkka dihte korona-pandemiija. Káijat leat Romssas, Bergenis ja Oslos. 

– Mii fertet geahččat dearvvašvuođabálvalusaid mat leat lahka káija, suohkana iskankapasitehta ja nie ain viidásit. Mii galgat geargat bargguin gaskavahku borgemánu 19. beaivvi juo, lohká Schjelderup. 

-Almmuhus-