-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATOhcet dievdduid dearvvasvuođa­suorgái

Ohcet dievdduid dearvvasvuođa­suorgái

-

-

Guovdageainnu suohkan lea ozus 25-55-jahkásaš dievdduid prošektii.

Guovdageainnu suohkan dieđiha iežaset neahttasiiddus ahte suohkanis ja NAVas lea ovttasbargu prošeavttain «Dievddut dearvvašvuođas», mas ulbmil lea rekrutteret dievdoolbmuid dearvvašvuođasuorgái. 

Suohkan ohcá dievdduid agiin 25-55. Dearvvašvuođarekruhtat ožžot doarjaga NAVas, bálkká suohkanis, bargohárjehallama ja čuovvoleami ja bagadallama. 

Ulbmil lea ahte dearvvašvuođarekruhtat galget olahit fágareivve dearvvašvuođafágabargin guovtti jagis. Dábálaš áigodat olahit fágareivve lea 4 jagi. 

-Almmuhus-