-Almmuhus-
OĐĐASATOhcala energiijastrategiija

Ohcala energiijastrategiija

-

-

Bargiidbellodaga sámediggeáirras Ronny Wilhelmsen evttoha ođđa áššis Sámedikki ráhkadišgoahtit energiijastrategiija ovdal go earát huksegohtet iešguđetlágan elfápmorusttegiid Sápmái.

Sámedikki dievasčoahkkimii evttoha Bargiidbellodaga sámediggeáirras Ronny Wilhelmsen ođđa áššin Sámedikki ráhkadišgoahtit ollislaš energiijastrategiija mo galggašii čoavdit energiijadárbbu, elrávdnjebuvttadeami ja servodatlaš hástalusaid ovdal go stuorraservodat šáviha Sámi guvlui.

– Dál bahkkejit juo fitnodagat min luondduriggodaga guovlluide ja mii fertet gáhttet iežamet kulturvuođu ja iežamet eatnamiid boahtteáigái. Lea hoahppu, eat sáhte vuordit dassážii go dálá elrávdnjehuksenfitnodagat leat buot guovlluide huksen, lohká Ronny Wilhelmsen ja ávžžuha Sámedikki váldit badjelasas stivrejumi ja eaiggátvuođa áimmahuššat sámi álbmoga vuoigatvuođaid.

-Almmuhus-