-Almmuhus-

OAIVILAT

Dát lea oaivilčálus, cealkámuš, kommentára dahje kronihkka maid ekstearna čálli lea čállán. Čállosis ovddiduvvojit čálli oainnut, guottut ja oaivilat. 

Oahppo­sajiid váili­vuohta hehtte sámegielaid seailuma

-

-

Eai goassege ovdal leat nu ollu ohccit ohcan sámi giellaoahpuide UiT Norgga árktalaš universitehtii ja Sámi allaskuvlii. Muhto movttiidahtti loguid duohken lea fuolastuhtti duohtavuohta. Dan birra čállá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) dán kronihkas. 

Ohcciidlogut leat čielgasat: Eai goassege ovdal leat nu ollu ohccit ohcan sámi giellaoahpuide UiT Norgga árktalaš universitehtii ja Sámi allaskuvlii. Dát lea illudahtti ovdáneapmi, mii čájeha ahte dađistaga eanebut háliidit váldit atnui ja ođđasis ealáskahttit iežaset massojuvvon giela, seammás go sii háliidit dustet dađistaga stuorát dárbbu sámegielat gelbbolašvuhtii servodagas.

Muhto movttiidahtti loguid duohken lea fuolastuhtti duohtavuohta: 70 ohcci gilvalit 15 oahpposaji alde Sámi allaskuvllas. Dát eai leat dušše logut, dát lea duohtavuohta mii hehtte sámegielaid viidásit ealáskahttima. Lea dego livččiimet geahččaleame ábi deavdit guvssiin.

Sihkkarastin dihte sámegielaid seailuma, lea servodat guhká investeren sámi oahpuid ovddideapmái universitehtain ja allaskuvllain. Muhto vaikko vel jeavddalaš fálaldagat álget boahtit sadjái, de lea dárbu ain stuoris. Juohke hilgojuvvon ohcamiin manahit mii ovtta vejolaš jiena sámi kultuvrra ja identitehta bealis.

«… dát lea duohtavuohta mii hehtte sámegielaid viidásit ealáskahttima. Lea dego livččiimet geahččaleame ábi deavdit guvssiin».

Mikkel Eskil Mikkelsen, sámediggeráđđi (NSR) 

Mii fertet muitit ahte loguid duohken leat ovttaskas olbmot ja servodat, mat háliidit váldit ruovttoluotta eatnigielaset ja identitehtaset. Mii eat sáhte massit ovttage dain oahpposajiid váiluma dihte. Min geatnegasvuohta lea sávvat buohkaide bures boahtima sámegielat birrasii ja dan mii dahkat go lasihit oahpposajiid logu.

Dan dihte lea dál áigi dahkat juoidá. Sámediggeráđđi lea váldán oktavuođa ráđđehusain Sámi allaskuvlla sámi oahpuid ruhtadeami birra. Ášši lea čielggas: Mii eat sáhte diktit váilevaš ruhtadeami leat hehttehussan go ohcciid gaskkas lea nu nana beroštupmi.

Mii fertet ovttas fuolahit ahte ii oktage báze olggobeallái máhtolašvuođa ja kultuvrra uvssa. Juohke biehttaleami duohken lea jietna mii jávká, historjá mii jaskkoda. Mis ii leat ráđđi diktit dan dáhpáhuvvat.

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen. Govva:  Árvu/Sámediggi (preassagovva).
Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen. Govva: Árvu/Sámediggi (preassagovva).
-Almmuhus-