-Almmuhus-
OĐĐASATOahpa­headdjit gáibidit boahkuid 

Oahpa­headdjit gáibidit boahkuid 

-

-

Go ráđđehus ásahii ođđa koronadoaibmabijuid, de gárte oahpaheaddjit vuot rievdadit oahpahusplánaid. Dál gáibidit ahte sin barggu árvvusanáše ja ahte sidjiide vuoruhuvvojit boahkut. 

Ráđđehus mearridii mannan sotnabeaivvi čavget gáržžidusaid go covid-19 njoammumat lassánit maŋŋel juovlaluomu. Beaivvi maŋŋel ledje jo buot Norgga nuoraidskuvllat ja joatkkaskuvllat rukses dásis. Oahpaheaddjit gárte fáhkkestaga rievdadit iežaset oahpahusplánaid go šaddet olu oahppiide fállat digitála oahpahusa. 

– Dat čájeha ahte eiseválddit eai árvvusane oahpaheddjiid barggu, sii han geavahit jo olu návccaid láhčit oadjebas oahpahusa hástaleaddji dilis, dadjá Troanddima Skuvllaid Riikkasearvvi váldoluohttámušolmmoš ja oahpaheaddji Astrid Kjelsnes Klassekampenii. 

Su mielas galggašedje oahpaheaddjit oažžut dieđu dakkár rievdadusaid birra ovdagihtii go sii leat jo moddii šaddan rievdadit sihke oahpahusa ja plánaid oanehis bottas.  

Ii vuordde ahte buot doaibmá dakkaviđe

Oahpahusministtar Guri Melby vástida e-poasttas ahte Álbmotdearvvašvuođainstituhtta ávžžuhii sin lávvardaga bidjat johtui njoammuneastadandoaimmaid jođáneamos lági mielde, ja sii eai vuordde ahte buot doaibmagoahtá dakkaviđe go skuvllaid sirdet rukses dássái. 

Skuvllaid Riikkasearvvit Troanddimis ja Vestlánddas ja Bergena Oahppolihttu gal oaivvildit ahte dál lea áigi ahte oahpaheddjiide vuoruhit koronaboahku. 

– Dat livččii jierpmálaš. Oahpaheaddjit šaddet mannat bargui ja deaivvadit olu oahppiiguin, dadjá Bergena Oahppolihtu jođiheaddji Bente Ingeborg Myrtveit. (©NTB)

-Almmuhus-