-Almmuhus-
OĐĐASATOaččui valáštallan­stipeandda

Oaččui valáštallan­stipeandda

-

-

Guovdageainnu suohkan geigii dan jagáš valáštallanstipeandda Inga Hanna Teresa Miennai.

Duorastaga suohkanstivrras geigii sátnejođiheaddji Hans Isak Olsen jahkásaš valáštallanstipeandda 16-jáhkasaš Guovdageainnu niidii Inga Hanna Teresa Miennai. 

Stipeandda árvu lea 10 000 ruvnno ja ulbmil stipeanddain lea movttiidahttit nuoraid joatkit valáštallamiin.

– Stipeanda geigejuvvo su čuoiganattáldagaid ja bohtosiid dihte, čilgejuvvo suohkana neahttasiiddus.

Mienna lea máŋga jagi čuoigan ja su buoremus olahus lea Finnmárkku-meašttir. Ođđajagimánus vuolgá Mienna ovddastit Sámi Árktalaš Dálveriemuin Kanadas.

-Almmuhus-