-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Nuorra dievdu duššai skuterlihkohisvuođas

Nuorra dievdu duššai skuterlihkohisvuođas

-

-

Bávnnjávžžis, Lákkovuonas, Álttás duššai muhtin badjel 20-jahkásaš dievdu skuterlihkohisvuođas. 

Bearjadat maŋŋelgaskabeaivvi ožžo heahteveagat dieđu ahte muhtin lea gávdnan jápmán olbmo Bávnnjávžžis. 

Lihkohisvuohta galgá dáhpáhuvvan dan mutto ollu ovdal go dievdu gávdnui ahte su heagga ii lean šat gádjumis go dearvvašvuođabargit olleje báikái. 

– Dat lea sáhka dievddus gii lea badjelaš 20-jahkásaš ja son ii čuoččo Álttá álbmotregistaris, dajai operašuvdnajođiheaddji Leo Johansen Altapostenii.

- Advertisement -
-Almmuhus-