-Almmuhus-
OĐĐASATNuorat ballet juogadeames dieđuid iežaset birra

Nuorat ballet juogadeames dieđuid iežaset birra

-

-

​Vaikko nuorat eai álo loga persovdnasuodjalusjulggaštusaid go váldet atnui ođđa fierpmádatbálvalusaid, de ballet sii juogadeames dieđuid iežaset birra neahtas. 

Dan čájeha ođđa iskkus man Mediabearráigeahčču, Diehtobearráigeahčču ja Geavaheaddjebearráigeahčču leat bivdán Sentio Research váldit.

 

Ádjána beare guhká lohkat 

Dát golbma bearráigeahču oaivvildit ahte fierpmádagat fertejit fállat buoret ja eambbo heivehuvvon dieđuid digitála fierpmádatbálvalusaid birra maid nuorat geavahit.

Iskkus čájeha ahte leat guđas logi nuoras geat eai loga persovdnasuodjalusjulggaštusaid go váldet atnui ođđa sosiála mediaid.

Stuorámus ággan dasa lea ahte váldá beare guhkes áiggi.

– Go leat nu oallugat geat eai loga eavttuid dan birra ahte makkár dieđuid sii juogadit iežaset birra ja masa dat geavahuvvojit, de berret dahkat juoidá dáinna, lohká Mediabearráigeahču direktevra, Mari Velsand.

Eai hálit ahte báhcet dieđut

Gávccis logi olbmuin geat leat vástidan dán iskosis, vástidit ahte sidjiide lea dehálaš diehtit lea go appas vejolaš gávdnat gii geavaheaddji lea, ja ahte vurkejit go persovnnalaš dieđuid geavaheaddji birra.

Dušše guovttis dán logi olbmos oaivvildit ahte lea dohkálaš ahte appat vurkejit persovnnalaš dieđuid geavaheaddji birra.

– Doaimmahusat fertejit láhčit dili dasa ahte mánát ja nuorat ipmirdit mii geavvá sin dieđuin go vižžet ođđa appaid dahje registrerejit iežaset ođđa neahttaservodagaide, lohká Diehtobearráigeahču direktevra, Bjørn Erik Thon. 

-Almmuhus-