-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT– Norgga gonagas­bearaš árvvus­atnet sámiid vállje­juvvon orgána

– Norgga gonagas­bearaš árvvus­atnet sámiid vállje­juvvon orgána

-

-

Sámiide lea stuorra dáhpáhus go sihke Majestehta Gonagas ja H.K.H Ruvdnaprinsa searvaba sámediggerahpamii.

Samediggepresideanta Aili Keskitalo lea sihke rámis ja atná stuorra gudnin go Majestehta Gonagas Harald ja H.K.H Ruvdnaprinsa Haakon boahtiba Kárášjohkii 9. sámedikki rahpamii golggotmánu 20. beaivvi.

Keskitalo dadjá ahte dákkár oassálastimiin čájeha Norgga gonagasbearaš ahte sii atnet árvvus sámi álbmoga válljejuvvon orgána.

–  Gonagasbearaš lea álo čájehan beroštumi Sámediggái ja go ná allaárvosaš rahpan šaddá dan 9. sámedikkis, de čájeha gonagasbearaš ahte sii atnet árvvus sámi demokratiija. Dálá koronadilis ii lean diehttelas ahte oažžut guossin gonagasa, lohká Aili Keskitalo preassadieđáhusastis.  

Gudni presidentii

Keskitalo leamaš sámediggepresideanta lagabui 10 jagi ja son lea oahpásmuvvan gonagasbearrašiin máŋgga lágan doaluin.

–  Lea stuorra gudni munnje go beasan dákkár dilálašvuođas loahpahit iežan áigodaga sámediggepresideantan. Álggos galggan sámi álbmoga ovddas váldit vuostá Lappekodisillen dokumeantta mii sirdašuvvá Arkivverket vuorkkás Sámi arkiivii. Beaivvi maŋŋil beasan Kárášjogas váldit vuostá sihke gonagasa ja ruvdnaprinssa. Dát šaddá hui árvvolaš munnje ja seammás šaddá allaárvosaš rahpan dan 9. sámedikkis, dadjá Keskitalo.

-Almmuhus-