-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATNordlánda ávžžuhuvvo ráhkkanit garra dálkkiide boahtteáiggis

Nordlánda ávžžuhuvvo ráhkkanit garra dálkkiide boahtteáiggis

-

-

Nordlándda suohkanat ožžot boahtteáiggis stuorát hástalusaid dulvviin, meara badjánemiin, badječáziin ja uđđasiin, čájeha ođđa dálkkádatprofiila mii geigejuvvo Nordlándda Fylkkadiggái odne.

– Dálkkádatrievdamat Nordlánddas dagahit ahte lea dárbu heivehit huksemiid go bohtet stuora dulvvit ja stuorát uđasvárra, mearračázi badjáneapmi, riđđodulvvit, čáhccás arvvit ja váttisvuođat mat čuožžilit go gártá ollu čáhci, muitala NVE/Norgga dálkkádatbálvalusguovddáža dálkkádatráđđeaddi ja hydrologa Hege Hisdal.

 

Garra dálkkit lassánit

Jus dálkkádatrievdan ain lassána, de šaddet loahpas dán čuohtejagi stuorát arvedulvvit, stuorát várra eanan-, dulve- ja láireuđđasiidda. Fáhkka dálkeulli sáhttá šaddat go mearra badjána, ja dávjjibut vásihit čáhccás arvviid.

Raporttas, man Fylkkadiggi oažžu odne, čuožžu ahte leat vurdon dálkerievdadusat fylkka dálkkádagas, hydrologalaš rievdadusat ja luondduvárat mat váikkuhit servvodatsihkarvuođa jagiin 1971-2000 gitta 2071-2100.

 

Ráhkkanit dálkkádatrievdamiidda

Dálkkádatrievdamat váikkuhit stuorát billistemiiguin sihke infrastruktuvrras ja eatnamis. Suohkan šaddá čađahit dálkkádatheivehandoaimmaid vai billisteami unnida.

– Máhttu dálkkádaga birra ferte leat mielde areálaplánemis. Suohkanat fertejit areálageavahemiid sirret eret báikkiin gos sáhttá leat várra. Dat lea buoremus ja ávkkáleamos doaibma vai hehttet billistemiid maŋŋel uđđasa báikkiin gos ođđa viesut leat, dadjá NVE guovlluhoavda Kari Ovrelid.

-Almmuhus-