-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATNjealjis ožžo Gollegiella-bálkkašumi

Njealjis ožžo Gollegiella-bálkkašumi

-

-

Ruoŧa Kultur- och demokratiijaministtar Alice Bah Kuhnke jugii odne Gollegiella-bálkkašumi Kirsi Palttoi, Jan Skoglund Palttoi ja oappášguktui Ingá-Márja ja Máret Steinfjellii.

Bálkkašupmi geigejuvvui dan oktavuođas go Norgga, Ruoŧa ja Suoma sámeministarat ja dáid riikkaid sámediggepresideanttat čoahkkinaste odne Stockholmmas.

 

Ovddidan sámegielaid

Árvvoštallanlávdegoddi bálkkaša Kirsi Paltto ja Jan Skoglund Paltto go leaba ovddidan sámi gielaid, davvisámegiela, máttasámegiela ja julevsámegiela. Sudnos lea jagiid čađa leamaš, ja lea ain, dehálaš rolla ovdánahttit giellaoahpahusa vugiid ja reaidduid, sihke easkaálgiide ja maiddái sidjiide geain lea sámegiella eatnigiellan.

 

Giellarevolušuvnnaš

Ingá-Márjá Steinfjell ja Máret Steinfjell bálkkašuvvoba iežaska talkshow «Steinfjell & Steinfjell» ovddas, mii árvvoštallanlávdegotti mielas lea oanehis áiggis šaddan unna giellarevolušuvnnaš mii lea dehálaš oassi giellaealáskahttimis Mátta-Sámi guovllus ja viidáneamis olles Sámis.

Bálkkašumi sturrodat lea sullii 120 000 Norgga ruvnnu (15 000 euro), mii juhkkojuvvo ovttaskas olbmuide, joavkkuide, organisašuvnnaide dahje ásahusaide geat bures ja erenoamážit leat ovddidan sámegiela. Bálkkašupmi addojuvvo juohke nuppi jagi vuoitái Suomas, Ruoŧas, Ruoššas ja/dahje Norggas. Bálkkašupmi geigejuvvui vuosttaš gearddi 2004:s.

 

Gollegiela vuoittit ovddit jagiid:

2014

Sámegielaoahpaheaddji ja dutki Mikael Svonni, girječálli Kerttu Vuolab ja nuortalašgiela oahpaheaddji Seija Sivertsen.

 

2012

Divvun ja Giellatekno Romssa Universitehtas ja Aleksandra Andrejevna Antonova ja Nina Jeliseevna Afanasjeva.

 

2010

Máret Sárá, Kárášjogas ja Lajla Mattson Magga, Guovdageainnus

 

2008

Sámi Siida Ohcejogas Suomas ja Henrik Barruk Straejmies Ruoŧas.

 

2006

Harald Gaski ja Jouni Moshnikoff.

 

2004

Ella Holm Bull ja Anarâkielâ servi (anársámegiellasearvi)

Gáldu: Ráđđehus.no

 

 

 

 

-Almmuhus-