-Almmuhus-
OĐĐASAT Nisson­rekorda báikkálaš válggain

Nisson­rekorda báikkálaš válggain

-

-

Eai goassige leat leamaš nu máŋga nissona sátnejođiheaddjin Norggas. Dal lea maiddái nissonolahus gielddastivrrain, dieđiha Statisttalaš Guovddášdoaimmahat.

Lohku nissonsátnejođiheaddjii lea lassánan badjel beliin daid maŋimuš 20 jagiid, dieđiha Statisttalaš guovddášdoaimmahat. Dál lea 35 proseantta riikka sátnejođiheddjiin nissonat. 

Gielddastivrrain leat dál 40,5 proseantta nissonpolitihkkarat, lassáneapmi lea 1,5 proseantačuoggáin mannan válggaid rájes. 

32 gielddas lea nissonolbmot eanetlogus. Lea maiddái alla nissonlohku ovdagottiin.

- Advertisement -
-Almmuhus-