-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Nisson­olmmoš áššás­kuhtton vuodjimis gárren­oaivvis

Nisson­olmmoš áššás­kuhtton vuodjimis gárren­oaivvis

-

-

Varraiskkus, mii váldui nissonolbmos seamma ija go politiijat bissehedje su, čájehii olu promilla varas. Ođđajagemánus ferte nissonolmmoš čilget iežas beali áššis diggái.

Geassemánus dán jagi galgá Finnmárkku nissonolmmoš vuodján biillain gárrenoaivvis. Politiijat oaivvildit ahte nissonolmmoš ii nagodan njuolga vuodjit biillain, ja vujii máŋgii vearu beallai luotta. 

Nisu šattai váldit varraiskosa seamma ija go politiijat bissehedje su, ja varraiskkus čájehii 2.81 promilla varas. 

Ášši lea Álttá diggegottis ođđajagemánu álggus. 

-Almmuhus-