-Almmuhus-
OĐĐASATNissonolbmuide ja nuoraide ealgabivdokursa

Nissonolbmuide ja nuoraide ealgabivdokursa

-

-

Nuoraide ja nissonolbmuide lágiduvvo ealgabivdokursa Deanus, sidjiide geat háliidit oahppat movt ealgga bivdit.

Kurssa lágida Finnmárkku bivdo- ja guolástansearvi (NJFF) ovttas Deanu bivdo- ja guolástanservviin ja FeFoin.

Kursa nuoraide lágiduvvo čakčamánu 24. beaivvis 28. beaivái. Nuorat galget oahppat movt birge ja movt galgá ealgabivddus.

 

Nissonolbmuide maid sierra kursa

Nissonolbmuide lea sierra kursa go nuoraidkursa loahpahuvvo. Čakčamánu 29.beaivvis vulget nissonolbmot oahppat movt bivdit ealgga.

Oahpaheaddjit leat hárjánan bivdit, ja juohke jagi leat oassálastit báhčán ieža ealggaid, muitalit lágideaddjit neahttasiiddus.

 

Miehtá riikka galget oktiibuot 100 bivdokurssa lágiduvvot. Finnmárkkus leat kurssat Álttás ja Deanus.

-Almmuhus-