-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Nieidda­žat ožžot govaid návliin ja fállo­juvvojit ruđa jus sáddejit álasgovaid 

Nieidda­žat ožžot govaid návliin ja fállo­juvvojit ruđa jus sáddejit álasgovaid 

-

-

12-15 jahkásaš nieiddat ožžot govaid návlliin ja fállojuvvo 15 000 ruvnno jus sáddejit álásgovaid. Ollu mánát leat vásihan sullasaš dáhpáhusaid, čájehit ođđa logut Mediabearráigeahčus. Muhto olu váhnemat eai jáhke ahte dát guoská sin mánáide.

Mediabearráigeahčču leat dán jagi iskan mánáid ja nuoraid mediavieruid. Mediabearráigeahčču lea váldán ávžžuhusa man mánát ja nuorat ieža leat buktán ja jearahallan vásáhusaid birra mat gusket álásgovaide, pornografiijii ja vahátlaš sisdollui.

Vástádusat čájehit ahte bealli Norgga nuorain gaskkal 13 ja 18 jagi leat ožžon jearaldaga juohkit álásgovaid. Njealjis logi nuoras leat ožžon álásgovaid, ja dávjá leat amas olbmot geat sáddejit dákkár govaid. 

Mii galgá dahkkot? Galgat go ráhkadit gildosa, bidjat ja giehtaguššat alit ahkemeriid ja gozihit nuoraid digitála eallima? Ii, Mediabearráigeahčču ii jáhke dákkár bearráigeahččandoaibmabidju lea čoavddus. 

Váhnemat eai jáhke sin mánát ožžot

Váhnemiin lea stuorra ovddasvástádus, danne lea surggahahtti ahte dušše vihtta proseantta váhnemiin geain leat mánát 13-17 agis  jáhkket ahte sin mánát ožžot álásgovaid, go leat olles 42 proseanta nuorain geat vástidit ahte sii ožžot dákkár govaid.

Muhtumat oaivvildit ahte lea dábálaš nuoraid gaskka juogadit álásgovaid. Nu lihkus ii leat. Dušše 12 proseanta vástidit ahte leat juogadan álásgova alddis earáide.

Lea aŋkke hástalus go ollu váhnemat ja nuorat eai dieđe mii lea lobálaš ja mii ii leat. Oanehaččat muitaluvvon de lea lobiheapme sáddet álásgova muhtumii gii ii leat miehtan vuostáiváldit dákkár gova, ja seksuálalaš govat eai galgga sáddejuvvot mánáide vuollel 16 jagi.

Lea maid lobiheapme govvet ja juogadit dákkár govaid muhtumis gii lea vuollel 18 jagi. Sii geat vásihit dán, ávžžuhuvvojit váldit šearbmagova ja váidit politiijaide. Dušše dainna lágiin sáhttit mii bissehit digitálalaš čájehallama vuolledábiin.

-Almmuhus-