-Almmuhus-
OĐĐASATNavdo geahččalan buvihit nuppi olbmo

Navdo geahččalan buvihit nuppi olbmo

Journalista

-

-

Kárášjohkalaš lea áššáskuhtton go galgá geahččalan buvihit nuppi. 

Diimmá juovlamánus muhtun viesus Kárášjogas galgá muhtun olmmoš geahččalan buvihit nuppi olbmo, seammás go lea časkán dahje čiekčan nuppi olbmo nu ahte gillájeaddji oaččui háviid rupmašii ja čielgabákčasa, čállá Finnmárkku politiijameašttir.

Čakčamánu 9. beaivvi meannuduvvo ášši Sis- ja Nuorta-Finnmárkku diggegottis.

-Almmuhus-