-Almmuhus-
OĐĐASATNana ja bistevaš giellaáŋgiruššan mánáide

Nana ja bistevaš giellaáŋgiruššan mánáide

-

-

– Mus leat vuordámušat jođánis ja ollislaš čuovvoleapmái Sámi giellalávdegotti čielggadeamis. Ráđđehus ferte vuoruhit barggu, lohká sámediggepresideanta Aili Keskitalo.

Sámediggeráđđi lea ovddidan mearrádusevttohusa dievasčoahkkimii, Sámedikki vuođu ja eavttuid birra, viidáset čuovvoleamis giellačielggadeamis. Dievasčoahkkin meannuda čielggadeami juovlamánus.

– Mii vásihit ahte ollu sámi mánát eai oaččo sámi mánáidgárdefálaldaga ja fertejit mannat dáža mánáidgárdái. Árgabeaivvis dat mearkkaša ahte sámi giella váldo sis eret juo ovdal go leat álgime oahppat hupmat. Jus sámegielas galgá leat boahtteáigi de fertejit biddjot johtui nana ja bistevaš giellaáŋgiruššamat mánáid váste. Rievdadeamit oahpahus- ja mánáidgárdelágain, seammás go biddjo olu ruhta addit duohta ja ovttadássásaš fálaldaga sámegiela ja sámegillii oahppamii miehtá riikka, leat vealtameahttumat sámi gielaid ovdáneapmái, lohká Sámediggepresideanta Aili Keskitalo preassadieđáhusastis.

 

Illuda dievasčoahkkimii

Sámi giellalávdegoddi, mii vuođđuduvvui go sámediggeráđđi vuolggahii ášši, ovdanbuvttii golggotmánu 10. beaivvi NAČ (NOU) 2016: Váibmogiella čielggadusa.

Lávdegoddi evttoha máŋga láhkarievdadeami ja doaibmabiju nannen ja ovddidandihte sámi gielaid.

– Mun illudan Sámedikki dievasčoahkkima meannudeapmái, mii válbme Sámedikki vuođu ja eavttuid viidáseappot barggus giellačielggademiin ja mii seammás movttiidahttá ja dahká vejolažžan ollu ja áŋgiris gulaskuddancealkámušaide giellalávdegotti čielggadeapmái, loahpaha Keskitalo.

-Almmuhus-