-Almmuhus-
-Almmuhus-
MAGASIIDNA Ná hálat nuorain alkohola birra

Ná hálat nuorain alkohola birra

-

-

Go boahtá alkoholii, de guldalit eanas nuorat váhnemiid ja ná berret hállat alkohola birra mánáin:

Ale vuordde

Hála mánáin alkohola birra nu jođánit go jáhkat ahte lea doarvái boaris áddet. Nuorat álget juhkat iešguđetge agis, nu ahte ii leat veara vuordit dassá go lea joatkkaskuvllas.

Eahpeformálalaš ságastallan buoremus

Olu mánát hállet fáttá birra árat agis juo. Ráhkkan gažaldagaide maid sáhtát oažžut alkohola birra ja ságastala dávjá dan birra. Lea buoret váldit máŋga oanehis ságastallama fáttá birra, ovdalii go ovtta duođalaš ságastallama.

Atte duođaštusa

Čájet ahte don dovddat čuolmmaid ja ahte válddát sin jurdagiid duođalaččat: “Mu mielas maid livččii váttis dadjat ii, go buohkat earát váldet ovtta glása.”

Čájet ahte leat olámuttos

Dávjá addet buori ságastallamat mánnái ipmárdusa mo čoavdit dilálašvuođa ieš, muhto muhtomin atno veahkki rávesolbmos. Čájet ahte leat okta geasa sáhttá riŋget, jos dárbbaša veahki goassege.

- Advertisement -
-Almmuhus-