-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Muohtauđas: – Luodda lea rahppon dál

Muohtauđas: – Luodda lea rahppon dál

-

-

Lákkovuonas lea muohtauđas fierran ja gidden luotta. Mánnodat iđit dieđihuvvo ahte luodda lea fas rabas.

Sotnabeaivvi eahkedis diibmu 20.37 dieđiha Stáhta Geaidnodoaimmahaga johtolatguovddáš ahte muohtauđas lea fierran ja dan sivas lea E6-geaidnu gitta mánnodat iđidii. Diibmu ovccis čađahit ođđa árvvoštallama.

Politiijat dieđihit maid ahte entreprenevrii lea dieđihuvvon.

– Ii oktage biila dahje olbmot leat geavvan uđđasii, dieđiha Finnmárkku politiijaguovlu Twitteris.

Mánnodatiđit dieđiha Geaidnodoaimmahaga johtolatguovddáš ahte geaidnu lea fas rabas johtolahkii. 

-Almmuhus-